Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
дипломная работа
Страницы
122 стр.
Дата
14.01.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
958205.zip — 61.69 kb
  • buxgalterskij-oblk-ta-audit-vitrat-djalnost-na-priklad-pdprimstva-uspx_958205_1.html — 323.89 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

В третьому розділі дипломної роботи висвітлено організацію та методику проведення аудиту витрат на ТОВ «Успіх», досліджено стан обліку та проведено аудиту операцій по витратам на даному підприємстві.

Четвертий розділ дипломної роботи містить пропозиції по удосконаленню організації обліку та внутрішньогосподарського контролю операцій з витратами на ТОВ «Успіх», а також аудиту витрат які можуть бути корисними в практиці діяльності підприємства, пропозиції щодо зміни порядку відображення в обліку втрат, а також рекомендації щодо створення ефективної системи стратегічного управління та оперативного контролю операцій з витратами на торговельному підприємстві.


РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


1.1
Законодавчо-нормативні основи регулювання обліку та аудиту витрат діяльності підприємства


Процес виробництва продукції (робіт, послуг) або реалізації товарів(робіт, послуг) потребує здійснення певних витрат. Визначення витрат дається у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»[28], а склад витрат у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»[35]. Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Витрати - це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за вийнятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).Якщо хоча б одна з умов визначення активів не використовується, актив не визначається, а витрати з придбання цього активу списуються у поточному періоді на «Інші операційні витрати». Списані активи обліковуютя на позабалансовому рахунку 07 «Списані активи».

Методологічні засади формування, оцінювання і визнання у бухгалтерському обліку інформації про витрати діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначають такі нормативно-правові документи:Ваше мнениеCAPTCHA