Категория
Прочее
Тип
справочник
Страницы
40 стр.
Дата
07.09.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
901111.zip — 160.33 kb
  • robocha-programa-metodichn-vkazvki-ta-ndivdualn-zavdannja-do-vivchennja-disciplni-profesjn_901111_1.doc — 489 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,
методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 6.010104 - професійна освіта

Дніпропетровськ НМетАУ 2010

УДК 378.14 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 6.010104
- професійна освіта /Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 34 с.


Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Професійна педагогіка», наведені перелік тем для самостійного опрацювання, приклади тренувальних тестів, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.010104 - професійна освіта заочної форми навчання.


Друкується за авторською редакцією.


Укладач О.П. Лучанінова, канд. пед. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.І. Палагута, канд. філос. наук, доц.


Рецензент І. О.Аврахов, канд. філос. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 07.10.2010. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,0. Умов. друк. арк. 1,97. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП

Стратегія розвитку сучасного українського суспільства в умовах соціально-економічних реформ потребує підвищення вимог до професійної підготовки фахівців високої кваліфікації.

Професійні заклади України чекають на висококваліфікованих викладачів-педагогів, які повинні навчати й виховувати нове покоління спеціалістів сучасного високопродуктивного металургійного обладнання в машинобудуванні. Нові форми організації виробництва зумовлюють ускладнення процесу навчання через значне розширення обсягу навчального матеріалу та розмежовування його тематики.

Навчальна дисципліна "Професійна педагогіка" є нормативною і входить до циклу дисциплін гуманітарної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм ефективно використовувати одержані педагогічні знання у своїй професійній діяльності.Ваше мнениеCAPTCHA