Категория
Прочее
Тип
справочник
Страницы
21 стр.
Дата
05.09.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
899182.zip — 28.38 kb
 • programa-kompleksnogo-faxovogo-vstupnogo-viprobuvannja_899182_1.doc — 121.5 Kb
 • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо



Текст работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"


Інститут ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Кафедра засобів телекомунікацій


Затверджую

Директор інституту

телекомунікаційних систем

професор М.Ю. Ільченко.

“____”______________2008р.


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
при вступі в магістратуру за спеціальністю

8. 091004 „Технології та засоби телекомунікацій”





Програму рекомендовано кафедрою

Засобів телекомунікацій

Протокол № 5 від 28 травня 2008р.

Завідувач кафедри

професор М.Ю.Ільченко
.
(підпис)



Київ – 2008


Дисципліна “Теорія електричного зв’язку”



 1. Часове й спектральне подання сигналів. Узагальнений ряд Фур'є. Фізичний зміст. Область використання.


 2. Спектри періодичних і неперіодичних сигналів. Ряд Фур'є. Пряме й зворотнє перетворення Фур'є. Приклади використання перетворення Фур'є.


 3. Спеціальні способи часового подання детермінованих сигналів. Огинаюча сигналу. Миттєва частота. Миттєва фаза. Аналітичний сигнал і його властивості. Перетворення Гильберта.


 4. Загальні відомості про модульовані сигнали. Сигнали з амплітудною модуляцією і їхні різновиди. Загальні властивості сигналів з кутовою модуляцією Опис. Параметри.


 5. Загальні відомості про маніпульовані сигнали. Часове подання.


 6. Способи задання випадкових сигналів. Інтегральна й диференціальна щільність розподілу випадкового процесу. Функція кореляції випадкового процесу і її властивості. Приклади.


 7. Показники спектральних і енергетичних характеристик випадкових процесів. Спектральні й енергетичні властивості "гауссова шуму". Окремі випадки "гауссова шуму".


 8. Дискретне подання безперервних сигналів. Постановка завдання. Область практичного використання. Теорема В. А. Котельникова. Зміст. Фізичний зміст.


 9. Канали з постійними й випадковими параметрами. Математичні моделі. Фізичні властивості.


 10. Поняття про перешкоди й перекручування в каналах зв'язку. Аддитивні й мультиплікативні перешкоди. Опис. Приклади.


 11. Проблема завадостійкості. Завдання теорії завадостійкості. Критерії завадостійкості. Призначення. Фізичний зміст. Показники завадостійкості. Область використання. Приклади.


 12. Критерій "ідеального спостерігача". Правило максимальної правдоподібності. Фізичний зміст. Область використання.


 13. Кореляційний прийом і його різновиди. Переваги. Область використання.


 14. Когерентна оптимальна обробка дискретних двійкових сигналів. Схема. Правило ухвалення рішення. Імовірність помилки при оптимальному когерентному прийомі дискретних двійкових сигналів. Загальне вираження.


 15. Некогерентна оптимальна обробка дискретних двійкових сигналів. Схема. Правило ухвалення рішення. Імовірність помилки при оптимальному некогерентному прийомі дискретних двійкових сигналів. Загальне вираження.


 16. Критерії завадостійкості систем передачі безперервних повідомлень.


 17. Класифікація задач теорії виявлення й оцінок.


 18. Критерії прийняття рішення і їхній взаємозв'язок.


 19. Лінійна фільтрація. Основні поняття. Рівняння Вінера-Хопфа.


 20. Постановка задачі теорії інформації. Основна модель передачі повідомлення в системі зв'язку й характеристика її елементів.


 21. Кількісна міра інформації. Ентропія джерела дискретних повідомлень.


 22. Пропускна здатність дискретного каналу з завадами. Теорема кодування Шеннона для дискретного джерела й дискретного каналу з завадами. Фундаментальне значення теореми.


 23. Кількість інформації, переданої по безперервному каналу. Диференціальна ентропія.


 24. Пропускна здатність безперервного каналу з дискретним часом. Формула Шеннона. Область використання. Фундаментальне значення.


 25. Задачі теорії кодування. Класифікація кодів. Принципи завадостійкого кодування.


 26. Умови для виявлення й виправлення помилок за допомогою лінійних кодів.


 27. Систематичні двійкові коди. Коди Хеммінга. Особливості процедур кодування й декодування. Здатність виправляти помилки.


 28. Класифікація методів підвищення ефективності систем зв'язку.


 29. Цифрові способи передачі безперервних повідомлень. Імпульсно-кодова модуляція.


 30. Багатоканальна передача безперервних повідомлень. Класифікація методів. Часовий і частотний поділ каналів. Область використання. Переваги. Недоліки.



Ваше мнение



CAPTCHA