Категория
Логика
Тип
реферат
Страницы
22 стр.
Дата
08.08.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
884136.zip — 40.63 kb
  • suchasn-logstichn-sistemi-tovaroruxu-za-kordonom_884136_1.doc — 106.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо
Текст работы

Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Доповідь з дисципліни «торговельна логістика»
на тему:
«Сучасні логістичні системи товароруху за кордоном»
Студентки
4 курсу 6 групи ФЕМП
Курач Анастасії
Київ – 2011
В даний час комерційні відносини формуються в умовах високої конкуренції, невизначеності та нестійкості ринкового середовища. Для того щоб домогтися успіху у підприємницькій діяльності, вже недостатньо використовувати лише маркетингові підходи, потрібне застосування сучасних високоефективних способів і методів управління потоковими процесами. Найбільш прогресивним науково-прикладним напрямком в даній області є логістика.
Об'єктом вивчення логістики є матеріальні і пов'язані з ними інформаційні потоки. Актуальність дисципліни і зростаючий інтерес до її вивчення обумовлені можливостями підвищення ефективності функціонування матеріалопровідних систем, які відкриває використання логістичного підходу.
Особливість логістики полягає в системному розгляді сукупності всіх ланок виробничого процесу з позицій єдиної матеріаловиробничого ланцюга, яка має назву "логістична система". Взаємодія окремих ланок цього ланцюга здійснюється на технічному, технологічному, економічному, фінансовому, методологічному та інших рівнях інтеграції.
В останні 15-20 років в економіці розвинених країн відбулися істотні зміни.
Справа в тому, що в господарську практику підприємств і фірм стали впроваджуватися нові методи і технології доставки товарів, що базуються на концепції інтеграції транспорту і матеріально-технічного забезпечення, на розвитку новітньої техніки в галузі інформатики і комунікацій. Можна стверджувати, що з рубежу 70-80-х рр.. почалося органічне зрощення транспорту з обслуговуванням виробництва, перетворення його в ланку єдиної системи «виробництво - транспорт - розподіл». Новий підхід до транспорту як ключової частину логістичного ланцюга призводить до необхідності розгляду його в різних аспектах. Перш за все, транспортні підприємства і організації повинні направити свою комерційну і виробничу діяльність на вивчення, аналіз і задоволення потреб суспільства у всіх видах транспортних послуг.
Ваше мнениеCAPTCHA