Категория
Экономика
Тип
реферат
Страницы
56 стр.
Дата
28.03.2009
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
85668.zip — 66.77 kb
  • avtomatizovana-sistema-oblku-kadrv-na-pdprimstv_85668_1.DOC — 281.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо



Текст работы

АНОТАЦІЯ.
Випускної бакалаврської роботи
Скоробрехи Леоніда Григоровичана тему : “ Автоматизована система обліку кадрів
на підприємстві “ - Київ, КНЕУ,
кафедра інформаційних системи в економіці, 1997.
У випускній бакалаврській роботі обгрунтовано вибір теми дослідження, доведено її актуальність. Також наведена характеристика предметної області.
У роботі наведені результати дослідження предметної області: автоматизація обліку наявності та руху кадрiв, описана інформаційна система предметної області ( характеристика інформаційної системи, функціональна та організаційна структура ).
У випускній бакалаврській роботі освітлені питання інформаційного забезпечення ( теоретичні та практичні аспекти: описаний склад та організація інформаційного забезпечення ( структура інформаційного забезпечення, призначення усіх баз даних, принципи організації інформаційного забезпечення, опис прийнятих видів контролю за маршрутами обробки даних при створенні та функціонуванні інформаційної бази )( розглянуто організацію збору та передачі інформації ( перелік джерел та носіїв інформації, загальні вимоги до організації збору, передачі, контролю та редагування інформації )( описані прийняті в інформаційній системі методи класифікації та кодування об(єктів( розглянуто перелік вхідних та вихідних даних, які характеризують предметну область. Вказана інформаційна сукупність, використовувана у процесі розв(язання даної задачі. Розроблено алгоритм розв(язання задачі, наведено його математичний опис. У роботі описано програмне забезпечення: операційна система MS(DOS 6.20, операційне середовище Windows 3.11 та система управління базами даних FoxPro 2.5. Докладно описана самостійно розроблена програма.
ВСТУП.
Функціонування будь-якої системи управління пов(язано з циркуля-цією



Ваше мнение



CAPTCHA