Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
53 стр.
Дата
29.07.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
847937.zip — 39.31 kb
  • postanovlenie-ob-osnovanii-bankov-na-ukraine_847937_1.TXT — 81.07 Kb
  • postanovlenie-ob-osnovanii-bankov-na-ukraine_847937_2.DOC — 71.49 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Файл 1

Российская коллекция рефератов (с) 1996. Данная работа является неотъемлемой частью универсальной базы знаний, созданной Сервером российского студенчества - .

Про затвердження Положення про порядок

створення і реєстрації комерційних банків

Постанова Правління Національного банку України

від 21 липня 1998 року N 281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

1 вересня 1998 р. за N 541/2981

З метою вдосконалення механізму реєстрації комерційних банків та враховуючи необхідність введення контролю за складом акціонерів (учасників) комерційних банків і дотриманням строків формування статутних капіталів комерційних банків, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків (додається).

2. Постанову надіслати на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Постанова набуває чинності в десятиденний строк після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління від 27 березня 1996 року N 77 (із змінами і доповненнями).

5. Зобов'язати комерційні банки надавати звітність про двадцять найбільших акціонерів (учасників), починаючи з 5 жовтня 1998 року.

Департаменту реєстрації та ліцензування банків (О.І. Пархоменко) у двотижневий строк розробити форму зазначеної звітності.

6. Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України визначити перелік банків, за якими рішення про реєстрацію змін до статутів та про погодження зміни керівництва приймається регіональними управліннями Національного банку України, та довести його до відома регіональних управлінь Національного банку України і комерційних банків до часу набуття чинності цією постановою.

7. Зобов'язати керівників комерційних банків, підрозділів центрального апарату та установ Національного банку України взяти до керівництва в роботі Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків та суворо дотримуватися його вимог.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В.О. Бондаря та заступника Голови Правління О.І. Кіреєва.

Голова В.А. Ющенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Правління

Національного банку України

від 21 липня 1998 р. N 281

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

1 вересня 1998 р. за N 541/2981

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення і реєстрації

комерційних банків

Комерційні банки різних видів і форм власності створюються як акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю згідно із законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства" та нормативними актами Національного банку України.

Документи, що подаються до Національного банку України відповідно до Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків (далі - Положення), мають бути викладені українською мовою.

1. Створення банку

1.1. Комерційний банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з часу його реєстрації Національним банком України в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.

1.2. Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційного банку можуть бути українські та іноземні юридичні і фізичні особи, за винятком політичних і профспілкових організацій, спілок і партій, громадських фондів, рад усіх рівнів, їх виконавчих органів.

Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційних банків, а також засновниками засновників, акціонерів (учасників) комерційних банків не можуть бути юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників та джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески або сплачують акції комерційних банків.

1.3. Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" мінімальний розмір статутного капіталу банку встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору про створення банку.

Заявлений та фактично сплачений розмір статутного капіталу новостворюваного банку на дату його реєстрації повинен бути не меншим, ніж розмір, встановлений для діючих банків Постановою Верховної Ради України від 01.02.96 N 25/96-ВР "Про введення в дію Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

1.4. Мінімальний розмір статутного капіталу банку за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, частка яких становить до 50 % відсотків статутного капіталу банку, повинен бути не меншим від суми, еквівалентної 5 млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору.

1.5. Мінімальний розмір статутного капіталу для банків за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, частка яких становить 50 і більше відсотків статутного капіталу банку, повинен бути не меншим від суми, еквівалентної 10 млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору.

1.6. Якщо у формуванні статутного капіталу банку беруть участь підприємства з іноземними інвестиціями (спільні підприємства), частка іноземних юридичних та/або фізичних осіб у статутному капіталі перевищує 50 % і за умови, що частка таких підприємств у статутному капіталі банку становить 10 і більше відсотків, то мінімальний розмір статутного капіталу такого банку повинен бути не меншим від суми, еквівалентної 3 млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору.

1.7. Статутний капітал комерційного банку формується тільки за рахунок власних коштів засновників, акціонерів (учасників) у грошовій формі.

1.8. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу комерційного банку бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит. Перерозподіл власного капіталу з метою збільшення статутного капіталу допускається тільки шляхом виплати дивідендів акціонерам (учасникам) банку. Щоб не допустити штучного збільшення статутного капіталу, банкам забороняються зустрічні інвестиції в статутні капітали один одного.

1.9. Частка будь-якого із засновників, акціонерів (учасників) не повинна перевищувати 35 % статутного капіталу комерційного банку.

Один акціонер (учасник) банку або його довірена особа може прямо або непрямо володіти (управляти) акціями (частками) в цьому банку в межах 35 % статутного капіталу банку. Обмеження щодо непрямої участі в статутному капіталі банку не поширюється на іноземного акціонера (учасника).

Непрямою вважається участь акціонера (учасника) в статутному капіталі банку, якщо:

а) цей акціонер (учасник) має частку в статутному капіталі іншого акціонера (учасника) цього ж банку і ця частка становить 10 % і більше;

б) він володіє 10 і більше відсотками голосів під час прийняття рішень або має змогу на підставі договору чи іншим чином впливати на прийняття рішень цим акціонером (учасником).

Частка акціонера (учасника) в статутному капіталі банку, якою він володіє непрямо, повністю включається в розрахунок частки його участі в статутному капіталі цього банку.

1.10. Внесок засновників, акціонерів (учасників) до статутного капіталу комерційного банку здійснюється у грошовій формі в національній валюті України та вільно конвертованій іноземній валюті (для засновників, акціонерів (учасників) банку нерезидентів України).

Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, внесених іноземними засновниками, акціонерами (учасниками), в національну валюту України здійснюється за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на дату підписання установчого договору про створення банку. Кошти можуть перераховуватися тільки з поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами - в безготівковій або готівковій формі.

1.11. Для формування статутного капіталу до реєстрації комерційного банку в Управлінні Національного банку України по місту Києву і Київській області, Кримському республіканському та обласних управліннях Національного банку України (надалі регіональні управління Національного банку України) за місцем створення комерційного банку засновникам (учасникам) відкривається тимчасовий рахунок, на який кожний засновник (учасник) за рахунок власних коштів вносить визначену чинним законодавством і установчими документами частку статутного капіталу. Підставою для відкриття тимчасового рахунку є установчий договір засновників (учасників) банку і заява на відкриття рахунку, яка підписується уповноваженою особою, визначеною засновниками в установчому договорі.

2. Реєстрація комерційного банку

2.1. Для реєстрації комерційного банку, коли на тимчасовому рахунку відповідно до установчого договору зібрано кошти в сумі, не меншій, ніж передбачено статтями 30, 31, 52 Закону України "Про господарські товариства", орган управління банку (рада або спостережна рада банку) або уповноважена установчими зборами (зборами учасників) особа в двотижневий строк після аудиторської перевірки фінансового стану засновників банку подає до регіонального управління Національного банку України за місцем створення банку такі документи:

а) заяву про реєстрацію банку за підписом голови ради (спостережної ради) або уповноваженої особи, яка призначена відповідальною за реєстрацію банку установчими зборами (зборами учасників);

б) установчий договір, підписаний засновниками (учасниками) банку та засвідчений їхніми печатками. Підписи фізичних осіб-засновників (учасників) засвідчуються в нотаріальному порядку.

В установчому договорі визначаються:

вид товариства;

мета діяльності;

склад засновників (учасників), їх найменування та місцезнаходження (телефони, платіжні реквізити, паспортні дані фізичних осіб);

особа, уповноважена укладати угоди і діяти від імені засновників (учасників);

розмір, порядок та строки утворення статутного капіталу банку;

відповідальність сторін за виконання взятих на себе зобов'язань;

порядок розподілу прибутків і покриття збитків банку;

порядок ліквідації та реорганізації банку;

в) статут банку, затверджений установчими зборами (зборами учасників) і підписаний головою правління банку. Статут банку повинен відповідати вимогам Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства" та інших чинних законодавчих актів. У ньому зазначаються:

повна і скорочена назва банку та його місцезнаходження (поштова адреса);

перелік основних законів, на підставі яких створюється і діє банк;

положення про те, що банк є юридичною особою і набуває цього статусу з часу реєстрації його Національним банком України в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ;

положення про те, що банк виконує вимоги нормативних актів Національного банку України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації і комп'ютеризації, подає Національному банку України звітність та інформацію у встановлених ним обсягах і формах;

перелік операцій, які здійснюються банком на підставі ліцензії Національного банку України;

розмір, порядок та строки формування статутного капіталу банку із зазначенням переліку засновників (учасників) банку, розміру вкладу і часток кожного, рівень відповідальності за несвоєчасну сплату часток у статутному капіталі банку.

Статут банку, заснованого як акціонерне товариство, повинен містити відомості про:

види акцій, що випускаються;

номінальну вартість акцій;

співвідношення акцій різних видів;

кількість акцій, що купуються засновниками;

наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій;

порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу;

розмір та порядок утворення резервного фонду;

перелік інших фондів, які утворюються банком;

порядок розподілу прибутків та покриття збитків;

положення про банківську таємницю;

положення про внутрішній аудит банку;

положення про перевірки банку аудиторською організацією;

положення про органи управління банку, їх структуру, порядок утворення, компетенцію та порядок прийняття ними рішень (загальні збори акціонерів, збори учасників банку, рада банку, правління банку);

положення про органи контролю за діяльністю банку, порядок їх діяльності (ревізійна комісія);

положення про контрольні функції Національного банку України, про перевірки банку іншими державними органами в межах їх компетенції;

порядок реорганізації або ліквідації банку із зазначенням, що в разі ліквідації банку документи ліквідованого банку передаються до регіонального управління Національного банку України;

порядок внесення змін і доповнень до статуту банку;

інші положення, що не суперечать чинному законодавству України;

г) протокол установчих зборів (зборів учасників), підписаний головою та секретарем зборів, у якому вказується місце і дата проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, порядок голосування. Протокол повинен містити:

рішення про створення банку, прийняття статуту, обрання ради (спостережної ради банку) і ревізійної комісії, призначення голови правління, головного бухгалтера банку і особи, відповідальної за реєстрацію банку в Національному банку України, інші положення відповідно до чинного законодавства України.

Установчі документи (установчий договір, статут і протокол установчих зборів) банку погоджуються з органами Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених чинним законодавством;

д) економічне обгрунтування і мета створення банку, включаючи розрахунковий балансовий звіт (за формою N 11) і звіт про прибутки та збитки комерційного банку (за формою N 2-КБ) на кінець першого року його діяльності за підписом голови правління і головного бухгалтера банку;

е) висновок аудиторської організації (аудитора), яка має ліцензію Аудиторської палати України, про фінансовий стан та платоспроможність засновників (акціонерів), учасників банку, наявність у них власних коштів у розмірі, який забезпечує виконання їх зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку та достовірність балансових даних бухгалтерської і фінансової звітності, наданої на дату перед здійсненням внеску до статутного капіталу, щодо тих засновників (акціонерів), учасників банку, які мають частку в загальному оголошеному статутному капіталі 5 і більше відсотків. Достовірність висновків про фінансовий стан засновників (акціонерів), учасників банку, що мають 5 і більше відсотків у статутному капіталі банку, може також перевірятися підрозділами Національного банку України.

Фізичні особи подають довідки органів державної податкової служби про наявність доходів, достатніх для внесення коштів, визначених в установчих документах банку, якщо їх розмір перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день сплати коштів;

є) бухгалтерську і фінансову звітність засновників (акціонерів), учасників банку на перше число місяця, в якому здійснюється кожний внесок до статутного капіталу банку, незалежно від розміру їх участі в статутному капіталі банку. Для засновників (акціонерів), учасників, які зареєстровані в тому ж місяці, в якому здійснено внесок до статутного капіталу, фінансова і бухгалтерська звітність подається на перше число місяця після сплати внеску;

ж) документи про наявність професійно придатних перших керівних осіб банку (голови правління та головного бухгалтера), кандидатури яких відповідають таким вимогам:

наявність вищої фінансово-економічної або юридичної освіти для голови правління, а також вищої економічної або бухгалтерської освіти - для головного бухгалтера;

стаж роботи в фінансово-кредитних установах за відповідним фахом не менше п'яти років, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років;

відсутність письмово підтверджених зауважень та фактів порушень чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах з боку регіонального управління Національного банку України, яке здійснює нагляд за їх діяльністю (на підставі актів перевірок підрозділів банківського нагляду Національного банку України).

Відомості про голову правління, головного бухгалтера банку подаються у вигляді:

витягу з трудової книжки та копії диплома про освіту, засвідчених регіональним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням банку або в нотаріальному порядку;

трьох рекомендацій від осіб, які працюють у банківській системі, кандидатури яких погоджено Національним банком України та його регіональними управліннями (в тому числі одна - за місцем попередньої роботи, якщо це банківська установа);

анкети, заповненої кандидатом (додаток 1);

інформації регіонального управління Національного банку України, що здійснює нагляд за діяльністю банківських установ, у яких працювали зазначені особи, про відсутність у їх роботі зловживань та порушень чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України і внутрішніх документів банку (якщо вони працювали в інших регіонах України).

У кожному конкретному випадку, якщо на керівні посади (голова правління, головний бухгалтер) призначаються іноземні громадяни, рішення про погодження рекомендованої засновниками кандидатури Національним банком України приймається з урахуванням поданих документів (їх копій, засвідчених у встановленому порядку), що підтверджують наявність економічної освіти (не нижче ступеня магістра), стажу роботи на керівних посадах у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років та інформації Центрального банку або іншого органу відповідної держави, який здійснює контроль за діяльністю комерційних банків або комерційного банку, в якому працював цей кандидат, про відсутність у його роботі правопорушень.

Керівниками (голова правління, головний бухгалтер) банку не можуть бути особи, зазначені в статті 23 Закону України "Про господарські товариства".

Крім того, не можуть бути призначені на керівні посади в комерційних банках ті особи:

які не виконали зобов'язань з оплати боргу щодо будь-якого банку або іншої фізичної чи юридичної особи;

незаконні дії яких у минулому призвели до банкрутства або ліквідації банку чи іншої юридичної особи;

які перебувають у родинних зв'язках з членами ради банку (батьки, діти, подружжя);

які притягувалися до кримінальної відповідальності або були звільнені за вимогою Національного банку України;

з) копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку на рахунок N 64934992701 в Операційному управлінні Національного банку України, МФО 300001. Розмір плати встановлено Постановою Верховної Ради України від 21.12.94 N 317/94-ВР "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 20.03.91 "Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність";

и) копію звіту про проведення відкритої підписки на акції з підтвердженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про його прийняття і доданням переліку акціонерів банку. У переліку вказується повне найменування акціонера, його місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані (для фізичних осіб) та кількість акцій, на які він підписався, їх загальна вартість і частка в статутному капіталі банку;

і) угоду про надання приміщення для розміщення банку за підписом уповноваженої за установчим договором особи або договір оренди приміщення у разі його укладення;

к) установчі документи засновників (акціонерів), учасників банку (оригінали або копії, засвідчені в нотаріальному порядку);

л) копію свідоцтва про державну реєстрацію засновників (акціонерів, учасників), засвідчену в нотаріальному порядку;

м) копію рішення органів Антимонопольного комітету України про надання згоди на створення відповідного комерційного банку з метою обмеження проявів монополізму окремих банків та сприяння захисту конкуренції у банківській сфері у випадках, передбачених чинним законодавством.

У разі потреби Національний банк України має право вимагати від засновників банку подання додаткових документів, які містять необхідну для прийняття рішення щодо реєстрації комерційного банку інформацію (установчі документи засновників засновників (акціонерів), учасників банку (оригінали або копії, засвідчені в нотаріальному порядку), довідки державних податкових адміністрацій про подання засновниками банку бухгалтерської та статистичної звітності до державних податкових адміністрацій, а також інформацію про відсутність заборгованості за платежами до бюджету).

2.2. Регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням комерційного банку в двотижневий строк з дати отримання від банку повного пакета документів готує висновок про:

загальну оцінку фінансового стану, платоспроможність і репутацію засновників (акціонерів, учасників) банку, наявність власних коштів для внесення до статутного капіталу банку і підтвердження внесення на тимчасовий рахунок банку коштів до статутного капіталу кожним засновником (акціонером, учасником) у передбачених законом розмірах;

наявність приміщення, придатного для розміщення банку та будівництва касового вузла (перевіряється на місці);

професійну придатність і репутацію голови виконавчого органу (правління) і головного бухгалтера банку та погодження їх призначення (якщо заявлений статутний капітал банку становить менше 5 млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору про створення банку);

відповідність установчих документів банку вимогам чинного законодавства і нормативних актів Національного банку України.

Пакет цих документів, включаючи статут банку в чотирьох примірниках і висновок регіонального управління Національного банку України, подаються до Національного банку України.

Документи для реєстрації банку розглядаються Департаментом реєстрації та ліцензування банків, Департаментом безвиїзного нагляду, Юридичним департаментом та в разі потреби - іншими департаментами і подаються Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України (далі Комісія).

2.3. Рішення про реєстрацію комерційного банку, створеного за участю іноземного капіталу, приймає Правління Національного банку України, а комерційного банку, створеного за участю капіталу, що належить резидентам України, - Комісія.

До розгляду питання про реєстрацію банків на засіданні Правління Національного банку України або на засіданні Комісії кандидати на посади голови правління та головного бухгалтера комерційного банку, заявлений статутний капітал якого становить 5 і більше млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору про створення банку, проходять співбесіду з членами Комісії згідно з анкетою співбесіди (додаток 2). За відсутності осіб, які мають проводити співбесіду, їх заміняють особи, які тимчасово виконують їх службові обов'язки.

Анкета співбесіди додається до пакета документів із реєстрації банку, результати співбесіди враховуються при розгляді питання про реєстрацію банку.

Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при регіональному управлінні Національного банку України (якщо заявлений статутний капітал банку становить менше 5 млн. ЕКЮ), а також Комісія Національного банку України (якщо заявлений статутний капітал банку становить 5 і більше млн. ЕКЮ) приймає рішення про професійну придатність кандидатів на посади голови правління та головного бухгалтера - з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів, передбачених підпунктом "ж" пункту 2.1 цього Положення, та ділових якостей рекомендованого кандидата.

Після прийняття Національним банком України відповідного рішення комерційному банку видається свідоцтво про реєстрацію.

Реєстрація комерційного банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ у місячний строк із дня одержання всіх передбачених документів. Рішення про реєстрацію банку доводиться до відома ради (спостережної ради) банку і регіонального управління Національного банку України за місцем розташування банку листом за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків з доданням статуту зареєстрованого банку, титульна сторінка якого засвідчена печаткою Національного банку України і підписом заступника Голови Правління. Статут банку прошивається і засвідчується на звороті печаткою Управління справами Національного банку України.

2.4. Після реєстрації комерційного банку в регіональному управлінні Національного банку України за його місцезнаходженням відкривається кореспондентський рахунок, на який із тимчасового рахунку перераховуються зібрані кошти, що утворюють статутний капітал комерційного банку.

2.5. Національний банк України може відмовити в реєстрації комерційному банку в разі порушення порядку створення банку, невідповідності установчих та інших документів, необхідних для реєстрації комерційного банку, законодавству України, незадовільного фінансового стану засновників (акціонерів, учасників), що загрожуватиме інтересам кредиторів банку, а також у разі професійної непридатності рекомендованого керівництва банку, відсутності угоди про надання банку приміщення або договору оренди приміщення, придатного для розташування в ньому банківської установи.

У разі відмови в реєстрації банку кошти з тимчасового рахунку повертаються засновникам, акціонерам (учасникам) банку за їх заявою у тижневий строк.

2.6. Рішення про відмову в реєстрації комерційного банку може бути оскаржено в судовому порядку.

3. Реєстрація змін і доповнень,

що вносяться до статуту

комерційного банку

3.1. Зміни, що вносяться до статуту банку, набувають чинності після внесення відповідного запису до Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.

3.2. Комерційний банк зобов'язаний оперативно, але не пізніше ніж у місячний строк після прийняття загальними зборами акціонерів, зборами учасників (надалі - збори) рішення про внесення змін та доповнень до статуту подати до Національного банку України для їх реєстрації пакет необхідних документів.

Регіональному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням комерційного банку подаються:

клопотання про реєстрацію змін і доповнень до статуту банку за підписом голови правління банку;

рішення зборів банку (протокол, засвідчений печаткою банку) про збільшення статутного капіталу банку, а також про внесення змін і доповнень до статуту. Рішення про збільшення статутного капіталу банку може бути прийняте за умови повної сплати кожним акціонером (учасником) банку своєї частки в попередньо зареєстрованому статутному капіталі банку. Банк, створений як відкрите акціонерне товариство, додатково подає рішення зборів банку (протокол, засвідчений печаткою банку) про затвердження результатів відкритої підписки на акції банку;

зміни і доповнення до статуту банку за підписом голови виконавчого органу (правління) банку або уповноваженої особи, засвідчені печаткою банку, в чотирьох примірниках;

перелік двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку, в якому вказуються найменування акціонера (учасника), його місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані фізичних осіб та кількість акцій (часток), на які він підписався, їх загальна вартість і частка в статутному капіталі банку (додаток 3);

висновки аудиторської організації про здійснення додаткових внесків до статутного капіталу банку його акціонерами, учасниками або про придбання акцій (часток) на вторинному ринку за рахунок власних коштів акціонерів (учасників) банку - юридичних осіб, які ввійшли до переліку двадцяти найбільших акціонерів (учасників);

довідки органів державної податкової служби про наявність коштів у нових фізичних осіб-акціонерів (учасників) банку, які ввійшли до переліку двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку та які здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку, якщо заявлений розмір їх внесків (вартість акцій) перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день сплати коштів. Фізичні особи-акціонери (учасники) банку, які придбали акції (частки) банку на вторинному ринку, подають довідки органів державної податкової служби або інші документи, що підтверджують джерела походження коштів, якщо розмір їх часток (вартість акцій) перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день сплати коштів;

бухгалтерська і фінансова звітність двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку - юридичних осіб, які здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції (частки) на вторинному ринку, на перше число місяця, в якому здійснено кожний внесок до статутного капіталу банку. Ті акціонери (учасники), які зареєстровані в тому місяці, в якому здійснено внесок або придбано акції (частки) на вторинному ринку, бухгалтерську і фінансову звітність подають на перше число місяця після сплати внеску;

копії первинних платіжних документів про здійснення кожним із двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку додаткових внесків до статутного капіталу банку (не менше 30 або 50 % додаткових внесків до статутного капіталу або вартості акцій, на які акціонер підписався, відповідно до статей 30, 31, 52 Закону України "Про господарські товариства");

копія свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчена в нотаріальному порядку;

засвідчена банком копія звіту про проведення відкритої підписки на акції за встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогами, а також її підтвердження про прийняття цього звіту;

установчі документи нових акціонерів (учасників) банку, а також тих акціонерів (учасників), в установчі документи яких внесено зміни, з переліку двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку (оригінали або копії, засвідчені в нотаріальному порядку);

установчі документи засновників нових акціонерів (учасників) банку, які ввійшли до переліку двадцяти найбільших акціонерів, учасників (оригінали або копії, засвідчені в нотаріальному порядку);

копія свідоцтва про державну реєстрацію нових акціонерів (учасників) банку з переліку двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку, засвідчена в нотаріальному порядку;

копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію змін та доповнень до статуту банку на рахунок N 64934992701 в Операційному управлінні Національного банку України, МФО 300001. Розмір плати встановлено Постановою Верховної Ради України від 21.12.94 N 317/94-ВР "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 20.03.91 "Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Якщо банк змінює область місцезнаходження, то, крім зазначених вище документів, банк також подає до регіонального управління за місцем нового розташування такі документи:

статут банку та зміни і доповнення до нього, зареєстровані Національним банком України (копії, засвідчені в нотаріальному порядку);

договір оренди приміщення на строк не менше п'яти років або документ, який засвідчує право власності на приміщення, яке відповідає встановленим вимогам;

довідку Державної податкової адміністрації про відсутність у банку заборгованості перед бюджетом;

висновок регіонального управління Національного банку України за місцем попереднього розташування про фінансовий стан банку, дотримання ним чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України, відсутність заборгованості за кредитами (відсотками за кредит), отриманими від Національного банку України, та згоду на зміну місцезнаходження банку.

3.3. Двадцять найбільших акціонерів (учасників) банку визначаються банком самостійно.

З метою виконання вимог статті 22 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у частині складу акціонерів (учасників) банку та розміру їх часток у статутному капіталі банку, а також вимог статті 24 зазначеного вище Закону в частині джерел коштів, що внесені акціонерами (учасниками) до статутного капіталу, банк самостійно здійснює контроль за виконанням вищезазначених вимог усіма акціонерами (учасниками) на підставі їх установчих документів і, за необхідності, їх засновників, аудиторських висновків, а також бухгалтерської і фінансової звітності акціонерів (учасників) банку.

Банк самостійно здійснює контроль за дотриманням вимог статей 16, 33, 38 і 52 Закону України "Про господарські товариства" в частині повноти і строків оплати кожним засновником (акціонером), учасником своєї частки (вартості акцій) у статутному капіталі.

Підрозділи банківського нагляду Національного банку України здійснюють перевірки дотримання банками вимог чинного законодавства.

Інформація про результати перевірки в тижневий строк надається Департаменту реєстрації та ліцензування банків Національного банку України.

3.4. Реєстрація змін і доповнень здійснюється у місячний строк з часу одержання усіх документів, передбачених у пункті 3.2 цього Положення.

3.5. Регіональні управління Національного банку України приймають рішення про реєстрацію змін та доповнень до статутів банків, визначених Комісією, за винятком змін та доповнень у зв'язку з реорганізацією банку (зміна виду товариства), рішення про реєстрацію яких приймає Національний банк України.

Національний банк України приймає рішення про реєстрацію змін та доповнень до статутів усіх інших банків.

3.6. У разі прийняття Національним банком України рішення про реєстрацію змін та доповнень до статуту банку пакет документів, що зазначені в пункті 3.2, і висновок регіонального управління Національного банку України про відповідність поданих змін і доповнень вимогам чинного законодавства і нормативних актів Національного банку України, підготовлений у двотижневий строк з часу отримання повного пакета документів, подаються до Національного банку України.

3.7. Повідомлення про прийняте регіональним управлінням Національного банку України рішення про реєстрацію змін та доповнень до статуту банку надсилається разом з одним примірником змін та доповнень до статуту банку Національному банку України для внесення відповідного запису до Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. Титульна сторінка змін та доповнень до статуту банку засвідчується підписом начальника та гербовою печаткою регіонального управління Національного банку України. Зміни та доповнення до статуту банку прошиваються та засвідчуються на звороті печаткою загального відділу регіонального управління Національного банку України.

Розглянутий пакет документів разом із висновками залишається в регіональних управліннях.

Персональну відповідальність за якість розгляду, відповідність вимогам чинного законодавства України змін та доповнень до статутів банків, за якими прийнято рішення про їх реєстрацію, несе начальник регіонального управління Національного банку України.

3.8. Зміни та доповнення до статуту банку набувають чинності після внесення відповідного запису до Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. Запис здійснюється за датою прийняття регіональним управлінням Національного банку України рішення про реєстрацію змін до статуту банку. Про здійснення запису щодо реєстрації змін до статуту банку Національний банк України повідомляє банк і регіональне управління Національного банку України листом за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків.

Якщо рішення про реєстрацію змін та доповнень до статуту банку приймає Національний банк України, він повідомляє про це банк і регіональне управління Національного банку України листом за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків, а також надсилає примірник змін, титульна сторінка якого засвідчена печаткою Національного банку України і підписом заступника Голови Правління. Зміни та доповнення до статуту банку прошиваються і засвідчуються на звороті печаткою Управління справами Національного банку України.

3.9. Про відмову в реєстрації змін та доповнень до статутів регіональні управління Національного банку України або Національний банк України (якщо рішення про реєстрацію змін та доповнень приймається Національним банком України) повідомляють банкам письмово із зазначенням підстав відмови.

3.10. У разі зміни голови виконавчого органу банку (правління), головного бухгалтера банку в тижневий строк після прийняття рішення про це до регіонального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку подається протокол зборів (або іншого компетентного органу банку) про звільнення попередніх голови виконавчого органу банку (правління) або головного бухгалтера, а також протокол зборів (або іншого компетентного органу), на яких призначені нові кандидатури, і відомості про останніх, зміст яких відповідає вимогам, викладеним у підпункті "ж" пункту 2.1 цього Положення.

Пакет цих документів та висновок регіонального управління Національного банку України про їх професійну придатність і відповідність вимогам, викладеним у підпункті "ж" пункту 2.1 цього Положення, надсилаються Національному банку України для погодження.

У разі зміни керівництва банків, визначених Комісією, кандидати на посади голови правління та головного бухгалтера проходять співбесіду та погодження у порядку, встановленому п. 2.3 цього Положення. У решті банків погодження зазначених керівників банків здійснюється комісіями з питань нагляду та регулювання діяльності банків регіональних управлінь Національного банку України в такому ж порядку.

Розгляд документів, поданих на погодження кандидатів на керівні посади банків, а також їх погодження регіональними управліннями Національного банку України здійснюється в двотижневий строк із часу отримання повного пакета документів. Про своє рішення регіональне управління повідомляє Національний банк України в тижневий строк із наданням витягу з протоколу засідання комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків регіонального управління та копії пакета документів, засвідчених регіональним управлінням Національного банку України.

3.11. Банки зобов'язані в триденний строк електронною поштою або факсом повідомляти регіональне управління Національного банку України та Національний банк України про зміну адреси (з поданням у місячний строк документів, необхідних для внесення змін до статуту банку), номерів телефонів, телетайпа, факсу.

4. Відкриття філій і представництв банків

4.1. Комерційні банки, зареєстровані Національним банком України, можуть відкривати філії і представництва за погодженням з Національним банком України.

4.2. Філія банку - банківська установа, яка не є юридичною особою, діє від імені головного банку на підставі окремого положення, має свій субкореспондентський рахунок і МФО (за самостійної участі банківської установи в системі міжбанківських електронних розрахунків) або працює на єдиному кореспондентському рахунку з головним банком та здійснює банківські операції, передбачені положенням про філію, за умови наявності і в межах дозволу, наданого банком - юридичною особою.

Керівник філії банку діє на підставі довіреності, виданої головним банком.

4.3. Представництво банку - установа банку, яка не є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується. Представництво банку не має права здійснювати банківські операції.

4.4. Комерційні банки можуть відкривати філії за таких умов:

розмір капіталу банку повинен бути не меншим за встановлений Національним банком України і повинен перевищувати розмір зареєстрованого і фактично сплаченого статутного капіталу;

формування резервного фонду банку повинно здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України, статуту банку;

формування резерву на покриття можливих втрат за позиками повинно здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України;

формування фонду гарантування вкладів фізичних осіб має здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України;

дотримання банком економічних нормативів та мінімальних обов'язкових резервів протягом півріччя, що передує його зверненню до Національного банку України щодо відкриття філії;

стабільна беззбиткова діяльність банку протягом півріччя, що передує його зверненню до регіонального управління Національного банку України;

відсутність письмового підтвердження Національного банку України чи регіонального управління Національного банку України порушень банком вимог чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України і внутрішніх документів банку протягом півріччя, що передує зверненню банку до Національного банку України щодо відкриття філії.

Відкриття філій та представництв на території України

4.5. Комерційні банки відкривають свої філії на підставі згоди регіонального управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку за погодженням з регіональним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням філії.

До регіонального управління Національного банку України за місцезнаходженням комерційний банк подає:

клопотання про відкриття філії;

рішення загальних зборів акціонерів (зборів учасників) банку про створення філії (протокол або витяг з протоколу, засвідчені печаткою банку);

затверджене в установленому порядку положення про філію у чотирьох примірниках.

Згода регіонального управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку на відкриття філії надається за дотримання умов, які зазначені в пункті 4.4, за наявності в банку сплаченого і зареєстрованого статутного капіталу в розмірі 1 млн. ЕКЮ - у разі відкриття філії на території області, де розташовано банк, 3 млн. ЕКЮ - у разі відкриття філії у межах України (за офіційним курсом Національного банку України на 31 березня кожного року), строку роботи не менше 1 року, а також у разі відповідності положення про філію чинному законодавству України, нормативним актам Національного банку України та внутрішнім документам банку, що регламентують діяльність філії.

Строк дії згоди регіонального управління Національного банку України обмежується трьома місяцями з дати надання.

4.6. Протягом двох тижнів з дня отримання усіх необхідних документів регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку надає комерційному банку згоду на відкриття філії.

У разі надання згоди регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку подає регіональному управлінню Національного банку України за місцем розташування філії такі документи:

висновок про згоду на відкриття комерційним банком філії в іншій області;

чотири примірники положення про філію. Титульна сторінка положення з грифом "Узгоджено" засвідчується підписом начальника і печаткою регіонального управління Національного банку України. Положення про філію прошивається і засвідчується на звороті печаткою загального відділу регіонального управління.

Про надання згоди на відкриття філії регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку повідомляє банк листом.

4.7. Регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку може відмовити комерційному банку в наданні згоди на відкриття філії у разі порушення банком вимог, викладених у пункті 4.5.

4.8. Комерційний банк після отримання повідомлення регіонального управління Національного банку України за своїм місцезнаходженням подає регіональному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням філії такі документи:

клопотання про відкриття філії;

договір оренди на приміщення, в якому буде розташована філія, на строк не менше 5 років або документальне підтвердження права власності банку на це приміщення (свідоцтво про власність, цивільно-правові угоди, що підтверджують право власності або користування);

інформацію про керівника і головного бухгалтера філії (прізвище, ім'я та по батькові, освіта, стаж роботи в банківській системі, в тому числі на керівних посадах) та анкету, заповнену керівником і головним бухгалтером (додаток 1);

довіреність головного банку, надану керівнику;

дозвіл на здійснення філією певних банківських операцій.

4.9. У разі відкриття комерційним банком філії на території області, в якій розташований головний банк, документи, зазначені в пп. 4.5 і 4.8 Положення, подаються до регіонального управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку, яке приймає рішення про погодження відкриття філії.

4.10. Регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням філії перевіряє на місці:

відповідність приміщення технічним вимогам та готовність касового вузла до проведення банківських операцій, зокрема відповідність касового вузла технічним вимогам, викладеним у Відомчих будівельних нормах "Проектування банків та банківських сховищ", затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.08.95 N 216;

для філії з щоденними обсягами зберігання цінностей понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - відповідність організації її охорони вимогам Інструкції з охорони установ банків України підрозділами міліції при органах внутрішніх справ, затвердженої спільним наказом МВС України та Національного банку України від 12.06.91 N 372 ДСК/32 ДСК.

4.11. У разі відповідності приміщення банку і касового вузла встановленим вимогам регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням філії протягом двох тижнів із дня отримання всіх необхідних документів погоджує відкриття філії і повідомляє про прийняте рішення комерційний банк, регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку та Національний банк України з надсиланням положення про філію.

У повідомленні про погодження відкриття філії вказується повна і скорочена назва філії банку, дані про субкореспондентський рахунок (за самостійної участі філії в системі міжбанківських електронних розрахунків), поштова адреса і телефони, прізвища керівника і головного бухгалтера та перелік банківських операцій, які філія може здійснювати згідно з дозволом головного банку.

4.12. Регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням філії може відмовити комерційному банку в погодженні відкриття філії у разі невідповідності приміщення філії з касовим вузлом встановленим вимогам.

4.13. Представництво комерційного банку відкривається за погодженням із регіональним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням представництва на підставі:

клопотання комерційного банку про відкриття представництва;

копії статуту банку та змін і доповнень до нього, зареєстрованих Національним банком України, засвідченої в нотаріальному порядку;

згоди регіонального управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку на відкриття представництва;

рішення загальних зборів акціонерів або зборів учасників банку (протокол, засвідчений печаткою банку) про створення представництва банку;

положення про представництво в чотирьох примірниках;

довіреності керівнику представництва на здійснення представницьких функцій від імені банку.

Представництву комерційного банку відкривається поточний рахунок у регіональному управлінні Національного банку України, яке здійснює нагляд за його діяльністю.

4.14. Рішення про погодження відкриття представництва приймається у десятиденний строк із дня отримання регіональним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням представництва всіх необхідних документів.

Про погодження відкриття представництва комерційний банк повідомляють листом. Національному банку України, а також регіональному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням банку - юридичної особи надсилається положення про представництво і повідомляється назва представництва, відомості про поточний рахунок, поштову адресу і телефони, прізвище керівника представництва.

4.15. Філія комерційного банку має право здійснювати банківські операції після погодження її відкриття регіональним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням філії та надання йому дозволу головного банку на здійснення філією певних банківських операцій.

4.16. Банки зобов'язані в тижневий строк із дня внесення змін і доповнень до положення про філію подати їх для узгодження в регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку. Узгодження змін і доповнень до положення про філію здійснюється протягом двох тижнів із дня їх отримання. Після узгодження зазначених змін і доповнень регіональне управління надсилає повідомлення та один примірник змін і доповнень до положення на адресу комерційного банку, регіонального управління Національного банку України за місцезнаходженням філії та Національного банку України.

У разі зміни керівника, головного бухгалтера філії та дозволу на здійснення філією банківських операцій банки зобов'язані в триденний строк з дня прийняття відповідного рішення надавати інформацію про нового керівника і головного бухгалтера філії та змінений дозвіл (або новий дозвіл) регіональному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням головного банку і за місцезнаходженням філії, а також Національному банку України.

Філії зобов'язані у триденний строк повідомляти регіональне управління Національного банку України за їх місцезнаходженням про зміну поштової адреси, телефонів, телетайпа, факсу. Регіональне управління у триденний строк повідомляє про ці зміни регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку та Національний банк України.

Відкриття філій та представництв на території інших держав

4.17. Комерційні банки можуть відкривати філії і представництва на території інших держав на підставі згоди регіонального управління Національного банку України і наявності ліцензії на здійснення інвестиції за кордон у зв'язку зі створенням філії і представництва на території іншої держави.

4.18. Для відкриття філії та представництва на території іншої держави банк подає до регіонального управління Національного банку України:

клопотання про відкриття філії або представництва;

рішення зборів акціонерів (учасників) про створення філії або представництва (протокол або витяг з протоколу, засвідчений печаткою банку);

затверджене в установленому порядку положення про філію або представництво за підписом голови правління, засвідченим печаткою банку;

основні відомості із законодавчих актів, що регламентують банківську діяльність держави, в якій передбачається відкрити філію або представництво банку.

4.19. У тижневий строк регіональне управління Національного банку України подає Національному банку України пакет зазначених у пункті 4.18 документів, а також оформлену відповідним чином згоду на відкриття філії або представництва на території іншої держави.

4.20. Згода регіонального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку на відкриття філії або представництва на території інших держав надається банку за умови дотримання вимог, що перелічені в пункті 4.4, наявності зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу в розмірі, еквівалентному 5 млн. ЕКЮ за офіційним курсом Національного банку України на 31 березня кожного року, а також якщо строк роботи банку становить не менше трьох років.

4.21. Документи для відкриття філій та представництв банків на території інших держав розглядає Департамент реєстрації та ліцензування банків, Департамент валютного регулювання, Юридичний департамент і Департамент безвиїзного нагляду Національного банку України.

4.22. Дозвіл на відкриття банком філії або представництва на території іншої держави надається у вигляді листа за підписом заступника Голови Правління Національного банку України. Дозвіл є дійсним протягом трьох місяців.

4.23. Філія, представництво, що створюються комерційним банком на території іншої держави, реєструються відповідно до вимог законодавства цієї держави.

4.24. Не пізніше одного місяця після реєстрації філії чи представництва контрольним органом держави, на території якої вона створюється, комерційний банк подає до Національного банку України та регіонального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку легалізовані в установленому порядку (якщо інше не передбачено міжнародними договорами) документи про реєстрацію філії чи представництва на території іншої держави і положення про філію або представництво або дозвіл контрольного органу держави на здійснення певної банківської діяльності.

4.25. Банки зобов'язані в місячний строк надавати Національному банку України інформацію про зміни та доповнення до положення про філію чи представництво, про зміни в керівництві філії або представництва, про зміну місцезнаходження філії чи представництва та зміни в дозволі контрольного органу держави на здійснення певної банківської діяльності.

5. Особливості реєстрації банків

за участю іноземного капіталу

Банком за участю іноземного капіталу вважається банк за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, які придбали акції (частки в статутному капіталі) банку як при первинному розміщенні, так і на вторинному ринку.

5.1. Для реєстрації банку за участю іноземного капіталу, а також змін та доповнень до статутів таких банків, окрім документів, перелічених у пп. 2.1, 3.2 цього Положення, подаються такі документи:

рішення уповноваженого органу іноземного засновника, акціонера (учасника) про участь у створенні комерційного банку в Україні;

письмова згода контрольного органу країни, резидентом якої є іноземний засновник, акціонер (учасник), на участь у створенні в Україні комерційного банку, якщо це передбачено законодавством країни іноземного засновника, акціонера (учасника);

витяг з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний засновник, акціонер (учасник) офіційно зареєстрований;

копії установчих документів іноземних засновників, акціонерів (учасників);

копії установчих документів засновників, акціонерів (учасників) іноземних засновників, акціонерів (учасників);

висновок іноземного аудитора про фінансовий стан засновників, акціонерів (учасників), підтверджений у встановленому порядку аудиторською фірмою (аудитором) України;

повідомлення керівництва центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю своїх банків-засновників (акціонерів), учасників українського банку за участю іноземного капіталу та відповідна згода на участь у створенні банку на території України;

інформація обслуговуючого іноземного банку щодо платоспроможності іноземних засновників (учасників) - небанків.

Зазначені документи, а також документи, що передбачені пп. 2.1 і 3.2 і стосуються іноземного засновника (учасника), подаються мовою оригіналу з перекладами українською мовою, засвідченими в нотаріальному порядку. Вони мають бути засвідчені в нотаріальному порядку за місцем їх видачі і легалізовані в консульських установах України (якщо інше не передбачено міжнародними угодами).

Іноземними громадянами подаються такі документи:

підтвердження банку, в якому він має власний рахунок, про платоспроможність громадянина;

рекомендації не менш як двох іноземних юридичних осіб або громадян із відомою платоспроможністю.

Зазначені документи, а також документи, що передбачені пп. 2.1 і 3.2 і стосуються іноземного громадянина, подаються мовою оригіналу з перекладами українською мовою, засвідченими в нотаріальному порядку. Вони повинні бути засвідчені в нотаріальному порядку за місцем їх видачі і легалізовані в консульських установах України (якщо інше не передбачено міжнародними угодами).

5.2. Реєстрація змін та доповнень до статуту комерційного банку за участю іноземного капіталу проводиться в порядку, передбаченому в розділі 3 цього Положення, з доданням документів, перелічених у пункті 5.1.

Рішення про реєстрацію змін та доповнень до статуту комерційного банку за участю іноземного капіталу в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку за рахунок коштів іноземних юридичних та фізичних осіб, а також у зв'язку зі збільшенням частки іноземних юридичних та фізичних осіб у статутному капіталі банку приймається Комісією Національного банку України.

5.3. Перетворення діючого комерційного банку України в банк за участю іноземного капіталу здійснюється шляхом прийняття іноземних юридичних та фізичних осіб в акціонери (учасники) банку з поданням документів, передбачених пунктом 5.1.

Рішення про перетворення діючого комерційного банку України в банк за участю іноземного капіталу приймається Правлінням Національного банку України.

6. Відкриття представництв

іноземних банків

6.1. Відкриття представництв іноземних банків здійснюється за погодженням із Національним банком України. Для їх погодження подаються такі документи:

клопотання про реєстрацію представництва за підписом уповноваженої особи, засвідченим печаткою банку;

витяг із банківського (торговельного) реєстру про реєстрацію банку;

положення про представництво в чотирьох примірниках;

довіреність керівникам представництва на здійснення представницьких функцій;

свідоцтво про реєстрацію представництва Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України (копія, засвідчена в нотаріальному порядку);

згода центрального банку на відкриття банком представництва на території України (у випадках, передбачених чинним законодавством країни).

6.2. Зазначені документи подаються мовою оригіналу з нотаріально засвідченими перекладами і повинні бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі та легалізовані в консульських установах України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами).

6.3. Документи для погодження відкриття представництва розглядаються Департаментом реєстрації та ліцензування банків, Юридичним департаментом (у разі потреби - іншими департаментами) і подаються на розгляд Комісії.

Рішення про погодження відкриття представництва іноземного банку доводиться до відома банку листом за підписом заступника Голови Правління Національного банку України.

6.4. Національний банк України може відмовити в погодженні відкриття представництв іноземних банків у разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, недостовірності інформації, а також перевищення представництвом своїх повноважень (комерційна діяльність, виконання банківських операцій).

6.5. Для забезпечення діяльності представництво відкриває поточний рахунок в одному з банків. Банк, у якому відкрито поточний рахунок представництву, зобов'язаний під час проведення операцій з обслуговування рахунку представництва здійснювати контроль за дотриманням представництвом у своїй діяльності вимог чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України та Положення про представництво.

6.6. Представництво іноземного банку повинно в місячний строк повідомляти Національному банку України про всі зміни, що внесені до документів представництва, з клопотанням про їх погодження і необхідним пакетом документів.

6.7. Представництво не може здійснювати банківські операції.

7. Порядок відкриття банківськими установами

територіально відокремлених

безбалансових відділень

7.1. З метою поліпшення обслуговування власних клієнтів і розширення їх кола банки в установленому ними порядку можуть створювати територіально відокремлені безбалансові відділення на балансі головного банку або його філії в межах однієї області за умови дотримання вимог пункту 4.4 цього Положення.

Територіально відокремлені безбалансові відділення можуть здійснювати банківські операції в межах дозволу, наданого головним банком.

7.2. У разі створення територіально відокремлених безбалансових відділень банківські установи зобов'язані здійснити заходи щодо забезпечення складання узагальнених щоденних балансів банківських установ, які включають залишки кас відповідних безбалансових відділень, та проведення повного і своєчасного обліку, періодичного (не рідше одного разу на місяць) перевезення первинних документів аналітичного обліку до установи банку.

Підкріплення операційної каси, вилучення надлишків готівки, перевезення інших цінностей проводиться за необхідності, залежно від технічного укріплення та організації охорони безбалансового відділення.

7.3. У тижневий строк після відкриття свого територіально відокремленого безбалансового відділення комерційні банки зобов'язані повідомити про це регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням такого відділення, а також місцезнаходження (поштову адресу), прізвища керівників, їх телефони і надати свій дозвіл на здійснення відділенням певних банківських операцій та положення про відділення.

7.4. Про зміни місцезнаходження територіально відокремленого безбалансового відділення, керівників, їх телефонів, а також про зміни положень про відділення та дозволів на здійснення банківських операцій комерційний банк повідомляє регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням відділення у тижневий строк.

7.5. У разі встановлення фактів порушень чи недотримання у своїй діяльності територіально відокремленим безбалансовим відділенням вимог чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України, внутрішніх документів банку, а також фактів виконання відділенням банківських операцій, на здійснення яких відсутній дозвіл головного банку, регіональне управління Національного банку України надсилає головному банку вимогу про усунення встановлених недоліків чи порушень у діяльності таких відділень та здійснення заходів щодо недопущення їх надалі (зміна керівників тощо) із зазначенням строку виконання і повідомляє про це регіональне управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку.

У разі невиконання банком у встановлений строк зазначених вимог регіональне управління Національного банку України звертається до Національного банку України з обгрунтованими пропозиціями щодо відкликання ліцензії на здійснення певних банківських операцій.

8. Погодження змін у складі акціонерів

(учасників) комерційних банків

8.1. Комерційні банки зобов'язані подавати Національному банку України та його регіональним управлінням за своїм місцезнаходженням відповідну квартальну звітність про двадцять найбільших акціонерів (учасників) банку. Така звітність подається не пізніше 5 числа після звітного періоду.

8.2. У разі змін у складі двадцяти найбільших акціонерів (учасників) комерційних банків, рішення про реєстрацію змін до статутів яких приймається регіональним управлінням Національного банку України, комерційні банки в строки, передбачені пунктом 8.1, подають до регіонального управління Національного банку України за своїм місцезнаходженням такі документи:

установчі документи нових акціонерів (учасників), які ввійшли до складу двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку;

копію свідоцтва про державну реєстрацію нових акціонерів (учасників) банку з переліку двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку засвідчену в нотаріальному порядку;

висновки аудиторської організації про здійснення внесків до статутного капіталу банку його новими акціонерами (учасниками), які ввійшли до переліку двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку, або про придбання ними акцій (часток) на вторинному ринку за рахунок власних коштів;

довідки органів державної податкової служби про наявність коштів у нових фізичних осіб-акціонерів (учасників) банку, що ввійшли до переліку двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку, які здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку, якщо заявлений розмір їх часток (вартість акцій) перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день сплати коштів. Фізичні особи-акціонери (учасники) банку, які придбали акції (частки) банку на вторинному ринку, подають довідки органів державної податкової служби або інші документи, що підтверджують джерела походження коштів, якщо розмір їх внесків (вартість акцій) перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день сплати коштів;

бухгалтерську і фінансову звітність щодо нових акціонерів (учасників) зі списку двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку - юридичних осіб, які здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції (частки) на вторинному ринку, на перше число місяця, в якому здійснено кожний внесок до статутного капіталу банку. Для тих акціонерів (учасників), які зареєстровані в тому місяці, в якому здійснено внесок або придбано акції (частки) на вторинному ринку, бухгалтерська і фінансова звітність подається на перше число місяця після здійснення внеску;

копії первинних платіжних документів про здійснення новими акціонерами (учасниками), які ввійшли до списку двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку, внеску до статутного капіталу банку.

8.3. У разі зміни в складі двадцяти найбільших акціонерів (учасників) комерційного банку, рішення про реєстрацію змін до статутів яких приймає Національний банк України, документи, перелічені в пункті 8.2, подаються до Національного банку України в зазначений у пункті 8.1 строк.

8.4. Розгляд поданих комерційними банками документів і бухгалтерської та фінансової звітності здійснюється регіональними управліннями Національного банку України, Департаментом реєстрації та ліцензування банків і Департаментом безвиїзного нагляду протягом двох тижнів.

8.5. У разі порушення банком вимог статті 22 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у частині складу акціонерів (учасників) банку, максимального розміру часток у статутному капіталі банку, якими можуть володіти акціонери (учасники) як прямо, так і непрямо, а також статті 24 цього Закону в частині джерел коштів, внесених акціонерами (учасниками) до статутного капіталу банку, регіональне управління Національного банку України або Національний банк України (залежно від їх компетенції щодо прийняття рішення про реєстрацію змін до статуту) надсилає комерційному банку вимогу про усунення виявлених порушень із встановленням строку для їх усунення.

У разі невиконання банком вимог регіонального управління Національного банку України або Національного банку України щодо усунення виявлених порушень до банку застосовуються заходи впливу відповідно до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 38.

9. Контроль за дотриманням комерційними

банками строків формування статутного капіталу

9.1. Комерційні банки зобов'язані в тижневий строк:

інформувати регіональні управління Національного банку України за своїм місцезнаходженням та Національний банк України про прийняті рішення загальних зборів акціонерів (зборів учасників) із доданням копії протоколу, засвідченої підписом відповідальної особи та печаткою банку;

після отримання повідомлення від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про прийняття звіту про проведення відкритої підписки на акції - повідомляти про це регіональне управління Національного банку України за своїм місцезнаходженням та Національний банк України (з доданням копії звіту, засвідченої банком);

із дня отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку повідомляти про це регіональне управління Національного банку України за своїм місцезнаходженням та Національний банк України (з доданням копії свідоцтва, засвідченої банком).

Зазначені документи подаються:

комерційними банками, щодо яких рішення про реєстрацію змін та доповнень до статутів приймаються регіональними управліннями Національного банку України, регіональним управлінням Національного банку України за місцем їх знаходження;

комерційними банками, щодо яких рішення про реєстрацію змін та доповнень до статутів приймаються Національним банком України, Національному банку України.

9.2. Комерційні банки зобов'язані в тижневий строк інформувати регіональні управління Національного банку України за своїм місцезнаходженням про прийняті рішення загальних зборів акціонерів (зборів учасників) з доданням копії протоколу, засвідченої підписом відповідальної особи та печаткою банку.

Регіональні управління Національного банку України в триденний строк повідомляють про такі рішення Національний банк України з доданням копії протоколу загальних зборів акціонерів (зборів учасників).

9.3. У разі порушення комерційними банками строків сплати статутних капіталів, передбачених установчими документами банків, регіональні управління Національного банку України або Національний банк України застосовують до таких банків заходи впливу, передбачені Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 38.

Додаток 1

до Положення про порядок створення і

реєстрації комерційних банків

АНКЕТА

кандидата, який рекомендується на посаду голови

правління, головного бухгалтера, керівника філії банку

1. Прізвище, ім'я та по батькові, дата і місяць народження, домашня адреса __________________________________________________________________

2. На яку посаду рекомендується __________________________________________________________________

3. Освіта (коли, де навчався, одержана спеціальність) __________________________________________________________________

4. Робота в теперішній час (назва установи, посада, час перебування) __________________________________________________________________

5. Рекомендації трьох осіб. На окремому аркуші паперу вкажіть адресу, номери телефонів тих, хто Вас рекомендує. Бажано, щоб серед тих, хто рекомендує, був Ваш попередній роботодавець __________________________________________________________________

6. Чи порушувалася справа про банкрутство, чи приймалося рішення про ліквідацію банку або іншої юридичної особи, де Ви раніше працювали __________________________________________________________________

7. Чи були у Вас серйозні фінансові проблеми, борги щодо будь-якого банку або іншої фізичної чи юридичної особи __________________________________________________________________

8. Чи припускалися Ви порушення кримінального законодавства за останні роки __________________________________________________________________

9. Чи перебуваєте Ви в прямих родинних зв'язках із членами ради банку (батьки, діти, подружжя) __________________________________________________________________

10. У якому товаристві чи юридичній особі Ви виконуєте на цей час функції директора або члена правління чи ревізійної комісії __________________________________________________________________

11. Ваше бачення діяльності банку і Ваша роль у проведенні політики банку __________________________________________________________________

Я, що нижче підписався, заявляю, що відповіді вичерпні і правдиві.

Дата Підпис кандидата

Додаток 2

до Положення про порядок створення і

реєстрації комерційних банків

Анкета

співбесіди з ____________________________________________________ ________________________________________________________________, кандидатом на посаду ____________________________________________ _________________________________________________________________ в банку _________________________________________________________ _________________________________________________________________

+----------------------+--------------------+--------------------+ | Службова особа, яка | Дата проведення | Результати | | проводила | співбесіди | співбесіди | | співбесіду | | | +----------------------+--------------------+--------------------+ | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+

Додаток 3

до Положення про порядок створення і

реєстрації комерційних банків

Перелік двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку

+----+-------------+---------+----------+-----------+---------------------+-----------+-----------+-----------+ | N |Найменування |Юридична | Платіжні | Кількість | Розмір частки | Відсоток |Відсоток у | Загальна | |з/п | акціонерів | адреса |реквізити | акцій, | або вартість | у |статутному | частка в | | | (повне) | або |юридичних | часток у | акцій |статутному | капіталі |статутному | | | або | адреса | осіб, |статутному | | капіталі | (непряма | капіталі | | | прізвище, |фізичних |паспортні | капіталі | | (пряма | участь)* | 8+9 | | | ім'я, по | осіб | дані | +----------+----------+ участь) | | | | | батькові | | фізичних | |заявлений |сплачений | | | | | | фізичних | | осіб | | | | | | | | | осіб | | | | | | | | | +----+-------------+---------+----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +----+-------------+---------+----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+

* Непряма участь акціонера (учасника) банку розраховується у разі, якщо цей акціонер (учасник)-А має частку в статутному капіталі іншого акціонера (учасника)-В цього ж банку і ця частка становить 10 і більше відсотків або якщо він володіє 10 і більше відсотками голосів під час прийняття рішень, або має можливість на підставі договору чи іншим чином впливати на прийняття рішень цим акціонером (учасником). У такому разі відсоток непрямої участі акціонера (учасника)-А в статутному капіталі банку дорівнює відсотку прямої участі акціонера (учасника)-В у статутному капіталі цього банку.

1

20<</p>Ваше мнениеCAPTCHA