Категория
Банковское дело
Тип
контрольная работа
Страницы
34 стр.
Дата
13.07.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
764580.zip — 35.86 kb
  • investicionnye-operacii-kb_764580_1.doc — 158.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Міністерство освіти та науки України

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра економіки підприємства

Контрольна робота

з курсу: «Банківська справа»

на тему:

«Інвестиційні операції комерційного банку»

Виконав: студент гр. ЕП1-02д

Прийняла: доц.,

к.е.н. Ткаченко А. М.

Запоріжжя

2003


План

Вступ. 3

1. Інвестиційні операції комерційних банків. 4

1.1. Операції комерційних банків на комісійних началах та

за власний рахунок. 4

1.2. Диверсифікація. 6

1.3. Ринки цінних паперів. 6

1.4. Угоди з цінними паперами. 8

2. Банківська система України в інвестиційній діяльності. 10

Висновок. 17

Список літератури. 18


Вступ
Домінуюча функція банків – кредитування є одним з найважливіших чинників

економічного розвитку. Але однобічний підхід до управління ресурсами –

принципова помилка менеджменту.

По-перше, не завжди всі наявні кошти можуть бути розміщені у вигляді

кредитів, а дисбаланс активно-пасивних операцій призводить до втрати

потенційних доходів.

По-друге, значна частина кредитів найчастіше є неліквідною, істотна їхня

частка може бути не повернута позичальником (особливо за умов нестабільної

економіки),природним наслідком чого є загальна нестабільність банку.

По-третє, діяльність більшості банків (принаймні дрібних і середніх)

стосується певного економічного регіону. Отже, зниження ділової активності в

ньому дестабілізує стан кредитного портфеля. Тому вибір активних операцій

банку повинен бути тісно пов‘язаний з інвестиційним перерозподілом вільних

ресурсів на грошових ринках і ринках капіталів.

Фінансові інструменти інвестицій, фактори їх вибору, характеристики

використання, показники ефективності вкладень істотно різняться. Економічну

сутність і ринкову форму інвестиційних процесів, як правило, розглядають з

різних позицій, що визначає й їх класифікацію. Проте при аналізуванні, у

першу чергу, повинні домінувати практичні потреби синтезу методологій і

методик раціонального управління. З одного боку, це забезпечує достатню

універсальність, з іншого – можливість пошуку конструктивних рішень. У цьому

плані доцільно виділити такі типи банківських інвестицій:

· інвестиції у сферу економічних проектів (промисловість, транспорт,

будівництво, сільське господарство);

· інвестиції в цінні папери;

· інвестиції в передові технології й у невиробничу і нематеріальну

сферу (мистецтво, навчання та ін.) [1, C.195-197]


1. Інвестиційні операції комерційних банків.
В законі України “Про інвестиційну діяльність” інвестиції трактуються як усі

види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об‘єкти

підприємницької і інших видів діяльності, в результаті яких утворюється

прибуток або здобуваєтьсяВаше мнениеCAPTCHA