Категория
Социология
Тип
реферат
Страницы
9 стр.
Дата
22.08.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
71598.zip — 28.17 kb
  • socologchna-dumka-na-ukran-knec-xx-poch-xx_71598_1.rtf — 153 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

значення.
У нових умовах незалежностў Укра∙'95ни постаї низка проблем, пов'яза них з ўсторўїю та особливостями розвитку соцўально∙'95 ў соцўологўчно∙'95
думки в кра∙'95нў. Адже в минулому панўвна ўдеологўя, полўтчна ў наукова
практика виключали з поля зору ряд факторўв ў проблем, що лежали в ос новў духовного ў культурного життя Укра∙'95ни, зокрема гострў проблеми ет ногенезу укра∙'95нського народу, його культури, мови, науково∙'95 спадщини,
проблеми нацўонально∙'95 незалежностў, державно∙'95 самостўйностў та багато
ўн. Тому питання перевидання, реконструкцў∙'95 писемних джерел, вўдновлен ня документўв ўсторў∙'95 укра∙'95нського народу, перевидання "репресованих" ў
забутих матерўалўв, ознайомлення з ними широкого кола читачўв - одне з
головних завдань нашого нацўонального ў культурного вўдродження.
Потребуї переосмислення й процес становлення та розвитку су спўльно∙'95, полўтично∙'95 ў соцўологўчно∙'95 думки в Укра∙'95нў. Тут виникаї цўлий
комплекс проблем, що чекають свого вирўшення. Чи не найўстотнўшою, цен тральною з них ї визначення ўсторичного часу та простору становлення
укра∙'95нського етносу, його етнўчно∙'95 специфўчно∙'95 культури й менталўтету,
державностў, ўсторчних етапўв розвитку.
Необхўдно переглянути догматичнў схеми, типологўзацў∙'95, принципи,
установки, коли всў самобутнў полўтичнў, соцўальнў та культурнў проце си в багатонацўональнўй ўсторў∙'95 Росўйсько∙'95 держави вўдкидалися, замов чувалися або ж пўдтягувались до великодержавного зразка. Штучнўсть, на тяжки, перебўльшення або фальсифўкацўя й неправда були супутниками дог матично∙'95 ўдеологў∙'95, котра залишила глибокў рубцў в соцўальнўй,
полўтичнўй ў духовнўй ўсторў∙'95 нашого народу. Можна називати безлўч
представникўвВаше мнениеCAPTCHA