Категория
Прочее
Тип
автореферат
Страницы
43 стр.
Дата
22.06.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
699653.zip — 36.21 kb
  • g-s-skovorodi-greb-marja-mixajlvna-udk-811-161-2367-335-semantiko-gramatichn-chinniki-form_699653_1.doc — 161 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо



Текст работы

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

Греб Марія Михайлівна

УДК 811.161.2’367.335

СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
ЗІСТАВНОГО ВІДНОШЕННЯ В СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЯХ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

10.02.01 – українська мова

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Ломакович Світлана Володимирівна,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
завідувач кафедри українознавства.

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Гуйванюк Ніна Василівна,
Чернівецький національний університет
імені Ю. Федьковича,
завідувач кафедри сучасної української мови;

кандидат філологічних наук, доцент,
Заоборна Марія Степанівна,
Тернопільський національний педагогічний
університет ім. Володимира Гнатюка, доцент
кафедри українського та загального
мовознавства.

Провідна установа – Донецький національний університет,
кафедра української мови,
Міністерство освіти і науки України,
м. Донецьк.

Захист відбудеться «_23__» червня 2005 року о _10__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.03. в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.

Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215-В.

Автореферат розіслано «_20__» травня 2005 р.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.І. Тищенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ



Ваше мнение



CAPTCHA