Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
курсовая работа
Страницы
79 стр.
Дата
20.06.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
688012.zip — 54.72 kb
  • metodika-ta-texnka-skladannja-rchnogo-fnansovogo-zvtu_688012_1.doc — 261 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Курсова робота
з дисципліни "Бухгалтерський облік"
на тему: Методика та техніка складання
річного фінансового звіту
Київ – 2001
Зміст
Вступ 3
1. Загальна характеристика фінансової звітності: мета, вимоги, принципи. 5
2. Баланс 9
2.1. Призначення балансу та його структура 9
2.2 Актив балансу: визначення, оцінка та класифікація активів 10
2.3. Пасив балансу. Загальна характеристика пасиву балансу 17
3. Звіт про фінансові результати 21
3.1. Загальна характеристика звіту про фінансові результати 21
3.2. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати 22
3.3. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду 23
3.4. Примітки до звіту про фінансові результати 24
4. Звіт про рух грошових коштів 26
4.1. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів 26
5. Звіт про власний капітал 31
5.1. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу 31
5.2. Складники власного капіталу 31
6. Примітки до фінансових звітів 34
Висновки 38
Список використаної літератури 40

Вступ


Бухгалтерський облік — це мова бізнесу. Якщо бізнес здійснюється у рамках
окре­мо взятого підприємства, то дані бухгалтерського обліку використовуються
для потреб внутрішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень.
Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про
фінансовий стан та результа­ти діяльності підприємства при вирішенні поточних
та перспективних господарських про­блем. Для прийняття правильних
управлінських рішень навіть на рівні підприємства повинні використовуватись
дані, які відповідаютьВаше мнениеCAPTCHA