Категория
Банковское дело
Тип
курсовая работа
Страницы
31 стр.
Дата
19.06.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
686631.zip — 72.15 kb
  • mexanzm-kredituvannja-bankami-ukrani_686631_1.doc — 269.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

1. Організація банківського кредитування в Україні


1.1 Суть, основні риси та принципи банківського кредитування

Категорія “кредит” як в теоретичному, так і практичному аспекті явище без
сумніву цікаве. Слово “кредит” походить від латинського “сreditum”, що
означає “позика”, “борг”. Деякі лінгвісти пов'язують його із “credos”, тобто
“вірю”. Отже, категорія кредиту так чи інакше розглядається економічною
наукою, як відносини про надання позики однією особою іншій, що засновані на
довірі та передбачають повернення наданої вартості у певний строк з сплатою
ціни за користування. Таким чином, можна говорити, що кредитним відносинам
притаманні такі базові ознаки:
§ Феномен кредитування означає передачу вартості однією особою іншій у
тимчасове користування на умовах повернення та платності;
§ Економічною основою кредиту є тимчасово вільна від обігу
мобілізована вартість, що здатна до відчуження та формування позичкового
капіталу;
§ Кредитні відносини передбачають наявність довіри, тобто передбачають
вільний рух інформації між позичальником і кредитором.
Таким чином, кредит – це економічні відносини, що виникають між кредитором та
позичальником з приводу передачі тимчасово вільних коштів на умовах їх
повернення та сплати ціни за користування. Кредит є однією з основних форм
руху позичкового капіталу.
Тривалий час кредит розглядався як мінова операція, розділена у часі,
заснована на довірі кредитора до позичальника. Згодом було сконцентровано
увагу на досліджені механізму зв'язку кредиту з економічним середовищем.
Проте справді наукового підходу до вивчення категорії кредит та його ролі в
процесі відтворення це явище отримало 18-19 ст.ст., що пов'язують з
виникненням так званої натуралістичної теорії кредиту, засновниками якої
виступили класики наукової економічної думки: А.Сміт, Д.Рікардо, А.Тюрго, Дж.
Міль.
Суть натуралістичної теорії кредиту можна охарактеризувати такими положеннями:
§ Об'єктом кредиту є тимчасово вільний капітал у вигляді натуральних
речових благ, які можуть бути позичені одним економічним агентом іншому;
§ Кредит – форма руху матеріальних благ, а тому роль кредиту полягає в
перерозподілі цих благ у суспільстві;
§ Позичковий капітал є реальним капіталом;
§ Банки виступають лише як посередники в кредиті, спочатку акумулюючи
вільні кошти, а потім розміщуючи їх як позику;
§ Пасивні операції є первинними порівняно з активними.
Заслугою натуралістичної теорії було те, що її представники не просто
визнавали зв'язок кредиту з процесами виробництва, а виходили з первинності
виробництва і вторинності кредиту; вони переконливо доводили, що кредит сам
по собі не може створювати додаткової вартості, що остання виникає лише в
процесі виробництва. Проте натуралістичному підходу був властивий ряд
помилок, пов'язаних із тим, що його представники не спромоглися до кінця
провести межу між позичковим і реальним капіталом.
По мірі зростання ролі кредиту та банків у процесі суспільного відтворення,
заміни реальних грошей кредитними засобами обігу, використання кредиту і
банків у цілях державного регулювання економіки виникають нові погляди щодо
суті та ролі кредиту у процесі розширеного відтворення. Цей період
характеризується появою та розвитком так званої капіталотворчої теорії
кредиту, найбільш яскравими представниками якої виступили: Дж.Ло, Г.Маклеод,
Й.Шумпетер, А.Ган, Дж. Кейнс, М.Фрідмен.
Суть капіталотворчої теорії кредиту можна окреслити такими основними
положеннями:
§ Кредит, як і гроші, є безпосередньо капіталом, а тому, розширення
кредиту означає нагромадження капіталу;
§ Банки відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні кредитних
відносин;
§ Активні операції банків є первинними щодо пасивних.
Головною заслугою представників капіталотворчої теорії кредиту є те, що вони
вдало відмітили різницю між позичковим та реальним капіталом: як стверджував
Г.Маклеод, кредит не створює капіталу, а сам є капіталом, причому
продуктивним, оскільки дає прибуток у вигляді процента; також відзначили
провідну роль банків на ринку позичкового капіталу, їх значення та ролі у
суспільному виробництві, при цьому відзначаючи первинність активних операцій
щодо пасивних.
Визначальним у процесі вивчення суті кредиту стало дослідження можливостей та
методів кредитного регулювання економіки країни. Серед вчених, що всіляко
сприяли цьому: Й.Шумпетер, А.Ган, Дж. Кейнс. Ці вчені відзначали, що кредит
як явище здатне збільшувати “купівельну силу” суб'єктів господарювання, тобто
формувати “ефективний попит”. Було визначено, що норма позичкового проценту
формується під впливом багатьох факторів, одним з яких є обсяг попиту та
пропозиції позичкового капіталу. Таким чином, збільшуючи чи зменшуючи обсяги
позичкового капіталу, можна впливати на величину процента і, таким чином,
стимулювати або стримувати ділову активність суб'єктів господарювання. Проте
така можливість існує лише до певної межі, за якою процент перестає реагувати
на кількість грошей в обігу, а збільшення кредитної експансії набирає
інфляційного характеру. В наслідок таких висновків, радилося поряд з
кредитними інструментами регулювання економіки широко використовувати і інші
заходи.
Отже, кредит відіграє дуже важливу роль в процесі суспільного відтворення.
Найповніше суть категорії кредит проявляється у функціях , що вінВаше мнениеCAPTCHA