Категория
Иностранные языки и языкознание
Тип
курсовая работа
Страницы
32 стр.
Дата
29.05.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
637796.zip — 20.74 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Вступ

лексичний мова множина семантичний

Кількість є однією з універсальних характеристик буття. Як і будь-яке явище об єктивної дійсності, вона знаходить своє вираження в мові. Однак відповідна мовна категорія, відображаючи зв язки й відношення об єктивної дійсності, виражає їх не прямо, а через сферу свідомості суб єкта.

У системі мови така категорія іменується категорією множинності. Умови життя, навколишній світ визначають свідомість людей та їхню поведінку, що, безумовно, відображається у формах і лексиці мови. Кількість - це широке поняття, яке включає в себе ряд аспектів, найрелевантнішими з яких є число, розмір і множинність. У рамках даного дослідження підлягає розгляду лише один аспект поняття кількості - множинність, котра визначається як сукупність об єктів одного таксономічного класу в кількості більше одного.

Актуальність дослідження визначається необхідністю вивчення мовної категорії множинності з позицій функціональної граматики. Функціонально-системний підхід сприяє вивченню мови в дії і дозволяє виявити багаті можливості та особливості мовної категорії множинності в сучасній англійській мові.

Метою роботи є вивчення функціонально-семантичного поля множинності як системи різнорівневих засобів вираження кількості та особливостей функціонування його складників в англійській мові.

Відповідно до мети маємо завдання:

)визначити основний структурний склад функціонально-семантичного поля множинності;

)виявлення основних характеристик засобів вираження множинності в плані синтагматики та парадигматики;

Об єктом дослідження є лексичні та лексико-граматичні засоби вираження значення множинності в сучасній англійській мові.Ваше мнениеCAPTCHA