Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
курсовая работа
Страницы
48 стр.
Дата
28.05.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
631690.zip — 27.81 kb
  • fnansovij-oblk-groshovix-koshtv_631690_1.html — 125.58 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ВСТУП


Становлення ринкової економіки в Україні, розвиток фінансово-господарських зв язків між суб єктами підприємницької діяльності, поява новітніх форм платіжних засобів, упровадження інформаційних технологій зумовили необхідність удосконалення обліку. Його реформування покликане адаптувати вітчизняну практику до вимог міжнародних стандартів та створити якісне інформаційне підґрунтя для прийняття управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ліквідності підприємства в коротко- та довгостроковій перспективі. Саме грошові кошти та їх еквіваленти, як найважливіша ланка системи кругообігу ресурсів, формують базис для підвищення платоспроможності господарюючого суб єкта.

Сучасний стан в Україні характеризується фінансовою кризою, результатом якої є погіршення фінансового стану підприємств. Загальна неплатоспроможність суб'єктів господарювання - один з найважчих наслідків кризи, що обумовлює неспроможність підприємств як фінансових партнерів і перешкоджає здійсненню їх господарсько-фінансової діяльності.

При аналізі поглядів на сутність грошових коштів та їх еквівалентів було виявлено, що питання їх обліку досліджувалися багатьма науковцями, зокрема: С.Л. Березою, М.Т. Білухою, Ф.Ф. Бутинцем, А.С. Гальчинським, А.М. Герасимовичем, С.Ф. Головим, М.Я. Дем яненко, В.М. Жуком, Г.Г. Кірейцевим, М.М. Коцюпатрим, А.М. Кузьмінським, Н.І. Ладутько, О.М. Петруком, В.В. Сопком, Л.К. Суком, М.Г. Чумаченком, В.О. Шевчуком та ін. Зарубіжні дослідники цих питань: А.М. Андросов, І.А. Бланк, М.Ф. Ван Бред, М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера, Ж. Рішар, Я.В. Соколов, Е.С. Хендріксен.

Вдосконалення бухгалтерського обліку, застосування ефективнішої методики аналізу грошових коштів та їх еквівалентів залишається одним з найактуальніших питань, оскільки результати цих процесів є основою для ефективної діяльності господарюючого суб єкта і його постійного розвитку.Ваше мнениеCAPTCHA