Категория
Финансы
Тип
реферат
Страницы
22 стр.
Дата
21.10.2009
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
60680.zip — 45.91 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

пересування та забезпечення сохранності майна підприємства, контролю за його використанням. Фінансове становище є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства і тому визначається сукупністю виробничо-господарчих факторів.
Від фінансових результатів діяльності підприємства складається його фінансове становище, яке може бути стійким, нестійким та кризовим. Здатність підприємства своєчасно про ізводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчать про його відмінний фінансовий стан.
Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства.
Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є його прибутокчи доход.
Доход – це виручка від підприємницької діяльності за врахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат. Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період.
Загальна величина доходу підприємства включає:
- доход від реалізації продукції (робіт, послуг) – обчисляється як різниця між виручкою і матеріальними та прирівняними до них витратами у собівартості реалізованої продукції;
- доход від реалізації матеріальних цінностей і майна (матеріалів, основних фондів, нематеріальних активів) – це різниця між ціною їх продажу і матеріальними витратами на придбання і реалізацію;
- доход від позареалізаційних операцій (пайові участі у спільних підприємствах, здачі майна в оренду, цінних паперів, товарного кредиту,
надходжень або витрат від економічних санкцій, тощо).
Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.
Ріст прибутку создаєВаше мнениеCAPTCHA