Категория
Право
Тип
реферат
Страницы
17 стр.
Дата
11.03.2010
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
59663.zip — 13.47 kb
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо
Текст работы

Основні теорії походження держави і права
План.
І. Вступ ІІ. Теорії походження держави і права: 1. Теологічна 2. Патріархальна 3. Договірна 4. Теорія насильства 5. Психологічна теорія 6. Расова теорія 7. Органічна теорія 8. Соціально-економічна теорія 9. Інші теорії та концепції ІІІ. Висновок Вступ. Вивчення процесу походження держави і права має не тільки академічний, але і практичних характер. Воно дозволяє глибше осягнути соціальну природу держави і права, їх особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини і умови їх виникнення і розвитку. Питання про походження або виникнення держави можна розглядати з двох позицій. По-перше, яким чином в умовах родового суспільства зародилась держава? По-друге, яким чином в останні століття і в сучасний період виникають нові держави? Умови виникнення держави в останні століття відомі, оскільки збереглись історичні джерела виникнення таких держав. Їх можна проаналізувати щодо виникнення нових суверенних держав після розпаду Радянського Союзу, в тому числі і виникнення України. Більш складніше питання — виникнення держави в “доісторичний” період, в умовах родового суспільства, оскільки дуже мало збереглось письмових джерел, де пояснюються причини і умови її виникнення. В зв'язку з цим (та з інших причин) в науці виникло декілька теорій про історичне походження держави. Серед теоретиків держави і права немає і не було не тільки єдності, а й спільності поглядів по відношенню до процесу походження держави і права. В світі завжди існувало і існує безліч різноманітних теорій, які пояснюють процеси виникнення держави і права. Це досить природно і зрозуміло, бо кожна з них відображає або різноманітні погляди і думки різних груп населення, націй, представників філософських доктрин на даний процес. Розкрити всі теорії неможливо через їх багатоманітність,
Ваше мнениеCAPTCHA