Категория
Остальные рефераты
Тип
реферат
Страницы
3 стр.
Дата
31.08.2008
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
54176.zip — 107.66 kb
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

координатах) при нульових початкових умовах. При цьому використовується як аналітичний метод рішення задачі, так і метод численного інтегрування диференціального рівняння руху системи з використанням персональної ЕОМ.
Методичні вказівки містять приклад виконання розрахункової роботи. Тут приведені також стисла характеристика програми , що розроблена для рішення вище вказаної задачі за допомогою ЕОМ (автори програми – студенти ф-ту УПП Астраханцев Д. Б., Журавльов А. Ю.), порядок підготовки вихідних даних для виконання на ЕОМ, схеми механічних систем та розрахункові данні до них.
Виконання розрахункової роботи складається із слідуючи етапів:
- складання диференціального рівняння руху механічної системи (в узагальнених координатах);
- виконання розрахунку на ЕОМ;
- визначення аналітичного рішення;
- зіставлення результатів розрахунків на ЕОМ і аналітичного рішення.
1.
Постановка задачі
Методику дослідження малих коливань системи при дії негармонічної періодичної сили розглянемо на наступному прикладі.
Механічна система, що зображена на рис.1, складається з трьох тіл масою = 200, = 0, = 800, та двох пружин жорсткістю та . Тіло 2 представляє собою суцільній однорідний диск радіуса , а тіло 3 – ступінчатий диск (м; м) з радіусом інерцій м.
Така механічна система має один ступінь вільності.
Нехай рух системи викликається періодичною збурюючи силою , що прикладена до тіла 1 і відноситься до сил “прямокутного” типу (рис. ) з параметрами кН, , де - амплітуда збурюючой сили, і – відповідно її частота та період.
Будемо вважати, що рух системи починається із положення статичної рівноваги.
Розрахунки проведемо у наступному порядку:
1.1. За допомогою рівняння Лагранжа ІІ-го роду складемоВаше мнениеCAPTCHA