Категория
Прочее
Тип
реферат
Страницы
10 стр.
Дата
29.04.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
473291.zip — 11.97 kb
  • panov-mikola-mikolajovich-referat_473291_1.doc — 58 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Академія правових наук України
Інститут вивчення проблем злочинності

« Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків »

Старший науковий співробітник
сектору дослідження боротьби зі
злочинністю ІВПЗ АПрН України,
кандидат юридичних наук
Панов Микола Миколайович
РЕФЕРАТ РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі економічної розбудови України, в умовах трансформації національної економіки важливе значення має ефективне функціонування банківської системи. Перехід до ринкової економіки та її розвиток зумовили суттєве розширення обсягу банківської діяльності як необхідного й досить вагомого чинника економічного життя суспільства. Останнім часом набули широкого впровадження новітні інформаційні технології, які надають можливість значно вдосконалити діяльність банків у розрахункових відносинах з їх клієнтами, в тому числі у сфері переказу грошових коштів. Так, кількість емітованих платіжних карток, за якими була здійснена хоча б одна операція, у 2003 р. склала 10 млн., у 2004 р. – 16, 6 млн., у 2005 р. – 22,8 млн., у 2006 р. – 25, 2 млн., а у 2007 р. – вже 48,9 млн. карток. Серед емітованих в Україні платіжних карток переважають картки міжнародних систем (83 %). Зокрема, кількість карток міжнародних платіжних систем Visa International та Europay/MasterCard International у 2007 р. перевищила 45 млн. шт.; за темпами емісії карток системи Visa Україна посіла перше місце у Центральній та Східній Європі. У 2006 р. обсяг безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток збільшився удвічі – до 6 млрд. грн. при тому, що частка таких транзакцій, не перевищуючи з ряду причин 4 % у загальному обсязі операцій з платіжними картками, поки що суттєво поступається відповідному показнику у розвинутих країнах.
Встановивши у ст. 200 КК України 2001 р. кримінальну відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (надалі, якщо інше не вказано – «платіжні засоби), вітчизняний законодавець не лише визначив фундаментальний напрямок діяльності держави із забезпечення кримінально-правового захисту банківської системи, її нормального функціонування у сфері кредитно-фінансових, в тому числі і розрахункових відносин, а й чітко відреагував на негативні виклики часу – появу нових різновидів суспільно небезпечних діянь у цій сфері, спроможних завдати значної шкоди (і доволі часто – крупної, чи особливо крупної в тому числі майнової) як банкам так і їх клієнтам – особам фізичним і юридичним.
Попри зростаючу кількість наукових досліджень злочинів у сфері господарської діяльності, в працях широкого кола науковців: П.П. Андрушка, М.О. Бєляєва, Л.П. Брич, Т.А. Бушуєвої, Г.І. Вольфмана, П.О. Воробея, Л.Д. Гаухмана, Ю.В. Головльова, Н.О. Гуторової, О.О. Дудорова, Є.Є. Дементьєва, В.М. Киричка, О.І. Коваленка, В.В. Колесникова, Я.М. Кураш, І.І. Кучерова, Б.М. Леонтьєва, Ю.Г. Ляпунова, Н.М. Ляпунової, С.В. Максимова, Л.К. Малахова, В.О. Матусевича, Ю.В. Опалинського, В.О. Навроцького, П.Т. Некипєлова, О.І. Перепелиці, І.І. Рогова, А.М. Ришелюка, О.Я. Свєтлова, В.В. Сташиса, Є.Л. Стрельцова, В.Я. Тація, В.Ю. Шестакова, О.М. Яковлева та багатьох інших, вказаний кримінально-правовий делікт залишився недостатньо вивченим на рівні взаємопов’язаного й поглибленого аналізу всіх елементів та ознак складу злочину. До цього часу питання відповідальності за досліджуваний злочин розглядалися лише на рівні окремих розділів підручників з Особливої частини кримінального права та коментарів КК України. Опубліковано також декілька наукових статей, в яких, безумовно, не могли бути вирішені всі проблеми даного злочину. Деякі з них взагалі не привернули уваги науковців, а по окремих з них запропоновано спірні чи не досить обґрунтовані рішення. Інші кримінально-правові дослідження, які б мали комплексний і поглиблений характер, не проводилися. Між тим соціальна сутність цього злочину, його суспільна небезпека, а також юридичний аналіз елементів і ознак складів злочину недостатньо досліджені. Все це не могло не викликати труднощів при застосуванні ст. 200 КК України: при кваліфікації даного злочину, відмежуванні його від суміжних злочинів, при встановленні сукупності злочинів та інше. Вказані обставини і обумовили вибір теми дослідження.
Мета та завдання дослідження.Ваше мнениеCAPTCHA