Категория
Прочее
Тип
реферат
Страницы
14 стр.
Дата
23.04.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
440476.zip — 13.91 kb
  • zakonodavcha-baza-reklamno-djalnost-v-ukran_440476_1.doc — 68.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
Законодавча база рекламної діяльності
в Україні
Закон «Про рекламу» регулює правові відносини, які виникають у процесі створення та розповсюдження реклами. Дія цього закону не поширюється на правовідносини, зв'язані з інформацією про со­ціальні події, діяльність політичних партій, релігійних і громадсь­ких організацій, призначеної для їхньої підтримки.
Якщо міжнародними зобов'язаннями України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про рекла­му, застосовуються правила за міжнародними зобов'язаннями.
Закон визначає такі поняття в галузі рекламної діяльності:
реклама — спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання зиску;
особа — будь-яка фізична чи юридична особа;
продукція — товари, робота, послуги, цінні папери;
рекламодавець — особа, яка є замовником реклами для її ви­робництва та (або) розповсюдження;
виробник реклами — особа, яка повністю або частково здійс­нює виробництво реклами;
розповсюджувач реклами — особа, яка здійснює розповсюд­ження реклами будь-якими засобами;
споживач реклами — будь-яка особа або група осіб, на яких спрямована реклама;
рекламні засоби — засоби, що використовуються для доведен­ня реклами до споживача в будь-якій формі та в будь-який спосіб;
спонсор — особа, яка з метою популяризації свого імені (назви), торгової марки матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання зиску.
Основними принципами діяльності в галузі реклами є дотри­мання всіма суб'єктами рекламної діяльності законності, точності, достовірності реклами, використанняВаше мнениеCAPTCHA