Категория
Менеджмент
Тип
курсовая работа
Страницы
41 стр.
Дата
21.04.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
428575.zip — 23.34 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Вступ


Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в
даний час трудовий потенціал є визначальним в ефективності господарювання і
конкурентної переваги на ринку для підприємства. При цьому аналіз поточного
рівня використання трудового потенціалу відображає недостатньо повне залучення
даного ресурсу до відтворювального процесу. Аналіз способів управління трудовим
потенціалом підприємству істотно збільшити ефективність праці. На
мікроекономічному рівні це приведе до підвищення результативності діяльності
комерційного підприємства і його положення на ринку. На макроекономічному
рівні, вирішення проблеми підвищення використання трудового потенціалу вирішує
ряд найважливіших проблем - ефективності національного господарства,
стимулювання його розвитку, підвищення рівня зайнятості за рахунок підвищення
привабливості праці як чинника виробництва. Таким чином, дослідження проблеми
ефективності використання трудового потенціалу підприємства має велике значення
на сучасному етапі розвитку економічних стосунків.

Міра наукової розробленості проблеми. Вперше
питання розподілу праці і розвитку трудових ресурсів піднімалися вже в роботах
Ксеофонта і Платона. Соціальну роль розподілу праці між фізичною працею і
розумовим, а так само диференціацію трудових ресурсів за родом професійної
діяльності розглядав Аристотель.

Повною мірою соціально-економічні питання
трудових ресурсів стали об’єктом вивчення в творах представників класичної
політекономії. Методологічна база була закладена такими ученими як В. Петті, А.
Смітом, Д. Рікардо. Глибоке вивчення природи праці здійснив в своїх роботах К.
Маркс, що дозволило йому розвинути трудову теорію вартості. За останні
десятиліття інтерес до питань праці багато разів зріс. Даній проблематиці
присвятили свою творчість багато авторів, з яких найбільшу популярність
завоювали роботи Р. Беккера, Я. Мінсера, Т. Щульца. (Досягнення Т. Шульца були
відмічені Нобелівською премією в 1979г., Г. Беккера - в 1992г.)Ваше мнениеCAPTCHA