Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
47 стр.
Дата
16.04.2013
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
400582.zip — 182.97 kb
  • upravlenie-debitorskoj-i-kreditorskoj-zadolzhnnostju_400582_1.rtf — 1292.71 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо
Текст работы

    Міністерство Освіти України

Київський Державний Технічний Університет Будівництва та Архітектури

    РЕФЕРАТ
    З дісципліни “Основи економічної теорії”
    Тема: “Введення в курс “Основи економічної теорії”
    Виконал :
    Перевірила:
    Скеценко В. Д.
    Київ 1997
    План реферату
    Введення в курс ОЕТ
    Зародження та розвиток економічної теорії
    Предмет економічної теорії, основні завдання та функції
    Методологія економічної науки
    Зародження економічної теорії та основні етапи її розвитку.

Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними. Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії.

Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Це була певна сума поглядів на господарські явища, на ушійні сили економічної діяльності людей. Істотного розвитку вона досягла в епоху рабовласництва. В працях Ксенофонта (430—355 рр. до н. е. ), Платона (427—347 рр... о н. є. ), Аристотеля (384—322 рр. до н. е. ), а також мислителів стародавнього Риму, Індії, Китаю міститься спроба з позицій свого часу з’ясувати загальні принципи економічного розвитку. “Економікс” (домашнє господарство) —так називалася праця видатного мислителя стародавньої Греції Ксенофонта, в якій зроблена спроба обгрунтувати мотиви господарської діяльності людей, висловлено ряд цікавих економічних думок.

Але не кожна економічна думка розвивається у систему поглядів і стає економічним ученням. Ні в рабовласницькому, ні у феодальному суспільстві ще не існувало стрункої системи економічних поглядів на економічні процеси. Вона складається поступово в процесі історичного розвитку суспільства. Могутнім поштовхом до формування економічної науки стало становлення в усіх структурах суспільного життя капіталістичних відносин, коли бурхливими темпами почали розвиватися продуктивні сили, стали формуватися ринок, обмін, торгівля. З’явилася потреба в дослідженні всіх ціх явищ, вивченні закономірностей функціонування економії в цілому. Врешті-решт постало питання і про джерела богатства націй і народів, груп людей, окремих осіб, засоби їх виміру. Не відразу, суперечливо, але формується система погл ядів на всі ці питання. Відбувається і становлення економічної теорії як науки під назвою політична економія. Цей термін був уперше застосований французьким економістом Антуаном Монкрет’є у праці “Трактат політичної економії” (1615 р. ). Тривалий час саме під цією назвою розвивалася економічна теорія. Назва ж походить від грецьких слів“пі літикос”—суспільний, державний і “ойкономія”—управління, домашнє господарство (“ойкос” — дім, господарство, “номос” — закон). Визначне місце в історії політичної економії зайняло вчення меркантелістів. Воно зародилось у XVI—XVII с у країнах Західної Європи. Виражаючи інтереси торгової буржуазії, це вчення було спрямоване проти феодалізму. У меркантелістів об’єктом досліджень був обіг, зокрема багато уваги приділялося зовнішній торгівлі. Саме обіг вважався тією сферою, де створюється багатство. Загалом же у меркантелістів переважав поверховий опис явищ процесу обігу. Вони не створили наукової системи. К. Маркс зазначав, що справжня наука сучасної економічної теорії починається лише з того часу, коли теоретичне дослідження переходить від процесу обігу до виробництва.
Ваше мнениеCAPTCHA