Категория
Психология
Тип
методичка
Страницы
105 стр.
Дата
09.04.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
360454.zip — 60.5 kb
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо
Текст работы

1.
Предмет, завдання та структура вікової психології

Вікова
психологія

— галузь психологічної науки, яка вивчає особливості психічного розвитку людини
на різних вікових етапах індивідуального розвитку людини (онтогенез). Предметом
дослідження вікової психології є вікова динаміка, закономірності, фактори,
умови, механізми становлення, формування та розвитку особистості. Вікова
психологія вивчає загальні закономірності, особливості виникнення і розвитку
психічних процесів і властивостей і зумовлену віком динаміку співвідношень між
ними; причини та закономірності переходу від одного вікового періоду до
наступного; становлення різних видів діяльності (гри, навчання, праці,
спілкування);В її загальній структурі виокремлюють психологію
дитинства, до якої входять психологія новонародженого, немовляти, раннього
дитинства, дошкільного періоду, молодшого школяра, підлітка, юнака, психологію
дорослості — психологію дорослої людини, геронтопсихологію — психологію
старості. Як навчальний курс вікова психологія охоплює такі теми: вікова
психологія як галузь психологічної науки; виникнення і розвиток вікової
психології; теоретичні основи вікової психології; початок людського життя;
психічний і особистісний розвиток дитини від народження до вступу в школу;
психологія молодшого школяра; психологія підлітка; психологія ранньої і зрілої
юності; рання дорослість; зрілий дорослий вік; старість. Завданнями вікової
психології є дослідження особливостей розвитку особистості на кожному її
віковому етапі, надання відповідних рекомендацій щодо попередження спричинених
віковими кризами психологічних проблем, а також конкретної психологічної
допомоги. Не менш важливим є зосередження зусиль вікової психології на
розв'язанні таких теоретичних і практичних завдань:— вивчення особливостей
розвитку людини на етапах ранньої та зрілої дорослості (Я-концепції, системи
життєдіяльності, особливостей інтересів та інтелекту, проблем і криз розвитку
тощо);
Ваше мнениеCAPTCHA