Категория
Менеджмент
Тип
дипломная работа
Страницы
141 стр.
Дата
31.03.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
303667.zip — 68.52 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Р І ВН ЕН СЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Й
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТ У


ДИПЛОМНА РОБОТА

Особливості обліку і
контролю доходів і витрат бюджетної установи

/на прикладі Почетненс ь ко ї сільської ради/

Єфімової Іннаєт Костянтинівни

на присвоєння кваліфікації

фахівця з обліку і аудиту

Науковий керівник,

__________________________

( підпис)

"____"____________2008р.

Зміст дипломної роботи відповідає

найменуванню й установленим вимогам

і допускається до захисту

Зав.кафедрою___________ ______________

( підпис)

"_____" ________________2008р.


Рівне, 2008


Завдання на виконання роботи і
календарний план


Завдання на виконання дипломної роботи - розкрити тему організації обліку
і контролю доходів і витрат бюджетної
установи, на прикладі Почетненської сільської ради


Календарний план виконання дипломної роботи

Тема дослідження

дата виконання

відмітка про виконання

1

2

3

4

1

Вивчення структури, функцій і завдань
бухгалтерського обліку доходів і витрат Почетненської сільської ради2

Ознайомлення з нормативно-законодавчими
актами, що регламентують організацію бухгалтерського обліку доходів і витрат
бюджетної установи3

Дослідження прийомів і методів
бухгалтерського обліку доходів і витрат бюджетної установи4

Характеристика організаційно - економічної
структури Почетненської сільської ради5

Аналіз організації бухгалтерського обліку
в установі6

Визначення шляхів удосконалення ведення
бухгалтерського обліку в бюджетній установі7

Розкриття стану первинного обліку8

Розробка шляхів удосконалення первинного
обліку9

Характеристика організації
контрольно-ревізійної роботи в Почетненській сільській раді і
її функцій10

Вивчення методики контролю і аудиту доходів і витрат
Почетненської сільської ради11

Визначення цілей, послідовності проведення
і інформаційного
забезпечення аналізу бюджетної установи12

Аналіз виконання бюджету Почетненської сільської ради13

Охорона праці14

Оформлення висновків, додатківВаше мнениеCAPTCHA