Категория
Менеджмент
Тип
курсовая работа
Страницы
46 стр.
Дата
29.03.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
286862.zip — 20.59 kb
  • audit-neoperacjnix-vitrat-na-pdprimstv_286862_1.html — 102.15 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

АУДИТ НЕОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ


1. Сутність і визначення аудиту. Мета й завдання аудиту витрат


Економічна наука дає багато визначень аудиту. Можна навести деякі з них:

аудит — це процес, під час якого компетентна, незалежна особа збирає й оцінює свідчення

про кiлькiсну iнформацiю, яка стосується конкретного економічного суб’єкта, з

метою встановлення i відображення у звiтi ступеня вiдповiдностi цієї кiлькiсної

iнформацiї встановленим критеріям.

Існує i таке визначення: аудит — це незалежна експертиза фінансових

звiтiв та іншої iнформацiї про господарсько-фiнансову дiяльнiсть суб’єкта господарювання

з метою формування висновків про його реальний фінансовий стан.

Це визначення суттєво вiдрiзняється від визначення аудиту згідно з Законом

України “Про аудиторську дiяльнiсть” [ ]. За законом, аудит — це перевірка

публічної бухгалтерської звiтностi, обліку, первинних документiв та іншої

інформації щодо фінансово-господарської дiяльностi суб’єктів господарювання з

метою визначення достовiрностi їх звiтностi, обліку, його повноти і

вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам.

У західних країнах публічною є не бухгалтерська, а фінансова звiтнiсть.

Якби бухгалтерська звiтнiсть була опублікована, то виявилась би дуже складною

для користувачів. Крім того, у багатьох країнах світу не існує єдиного Плану рахунків

бухгалтерського обліку. Користувач дістає легку для сприйняття i розуміння

iнформацiю у вигляді фінансових звiтiв, ця iнформацiя є повною, оскільки подається

розшифрування окремих статей фінансової звiтностi.Ваше мнениеCAPTCHA