Категория
Иностранные языки и языкознание
Тип
реферат
Страницы
2 стр.
Дата
10.07.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
17891.zip — 74.61 kb
  • internet-latvija_17891_1.rtf — 532.36 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

1
Kaspars Laksevics Alex Kidd
1
INTERNETA TIRGUS VISPВRЗJS RAKSTUROJUMS
Ja jыs рodien jautвtu cilvзkiem, kвpзc viтi lieto telefonu, lai sazinвtos ar draugiem, vai kвpзc viтi skatвs televizoru, lai izklaidзtos, viтi paskatоtos uz jums kв uz jukuрu. Mзs nedomвjam par telefonu, televizoru vai maроnu kв par dоvainоbвm. Роs lietas ir kпuvuрas par tik neatтemamвm dzоves sastвvdaпвm, ka tвs vairs netiek оpaрi ievзrotas, kur nu vзl pieminзtas.
Tвdв paрв veidв desmitgades laikв neviens neievзros Internetu . Tas vienkвrрi kпыs par neatтemamu dzоves daпu. Par refleksu kпыs ieiet Internetв , lai iepirktos, mвcоtos, izklaidзtos un sazinвtos, tikpat dabiski, kв рodien pacelt telefona klausuli, lai parunвtu ar kвdu.
Tirgus - vieta, kur satiekas potenciвlais pircзjs ar potenciвlo pвrdevзju.
Katrai kompвnijai ir jвnosaka savs mзrнa tirgus. Interneta piedвvвtвju mзrнa tirgus ir patзriтa tirgus.
Patзriтa tirgus dalоbnieki ir fiziskas un juridiskas personas, kas pзrk preces un pakalpojumus savu vajadzоbu apmierinврanai.
Interneta pakalpojumu sniedzзju kompвniju mзrнa tirgu var iedalоt divвs nosacоtвs grupвs: fiziskвs personas un juridiskвs personas. Savukвrt katru no tвm var iedalоt vзl sоkвk. No privвtpersonu vidus kв potenciвlie Interneta pakalpojumu patзrзtвji visstingrвk iezоmзjas biznesa cilvзki, kuriem tas ir nepiecieрams darba attiecоbu kвrtoрanai ( e-pasts
), un studenti (skolзni), kuri Inetrnetu izmanto mвcоbвs un izklaidei. No juridisko personu vidus izceпas lielвs kompвnijas, kuras Inetrnetam caur Pastвvоgo pieslзgumu
pievieno savus lokвlos datortоklus gan saziтai ar вrpasauli, gan arо kompвnijas iekрienз, mazвs kompвnijas savukвrt izvзlas Inetrneta iezvanpieejas pakalpojumus, visbieювk, e-pasta izmantoрanai. VзlВаше мнениеCAPTCHA