Категория
История
Тип
реферат
Страницы
28 стр.
Дата
06.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
167487.zip — 27.11 kb
  • polackaja-zjamlja-x-x-st_167487_1.doc — 95 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Аналагічнае супадзенне мы назіраем і у дачыненні ўсёй Заходняй Еуропы,
чые геапалітычныя працэсы цесна былі звнзаныя з Усходам. /Пазначым у дужках,
што падзел Еўропы на Захад і Усход — з’ява сённяшняга дня. У тагачаснай
ментальнасці падзел існавау па вызначэнню "мы і яны". Былі франкі,
готы, славяне і г.д.; потым — княствы-дзяржавы, якія падзяляліся найперш па
этнічным, а потым — тэрытарыяльным прынцыпе. Але усе яны знаходзіліся у межах
адной прасторы, якая дазваляла досыць лёг-ка утвараць самыя неверагодныя, на
першы погляд, матрыманальныя сувязі, дыпламатычныя і эканамічныя стасункі.

Еўропа прайшла тры стадыі на шляху стварэння дзяржауна-палітычных
структур. Франкі яшчэ у Ш ст.н.э. на землях Галіі ўтва-рылі першыя племянныя
саюзы, а у У-У! стст. пры Хлодвіку і Піпіне Кароткім мелі сваю
дзяржаву-каралеўства /Г.Турский Г. История франков. М., 1987.С.48/. У УІ ст.
існавалі каралеуствы бургундаў і вестготаў, якія пазнай трапілі пад уладу
франкаў. Ў гэты час утварыліся і першыя брытанскія каралеўствы.

Сярод славянскіх плямёнау першымі да дзяржаўных аб’яднанняу прыйшлі
плямёны, якія у сярэдзіне УП ст. засялялі Балканскі пау-востраў, даліны
Альпійскіх гор і пауночныя раёны сучаснай Аустрыі. У Заходняй Македоніі у УП
ст. узнікла цалкам незалежнае славянс-кае княства —- Склавінія. У Ніжняй Мёзіі
на падставе Саюза сямі славянскіх плямёнау у той жа час узнікла Першая
балгарская дзярж-ва. На Чэха-мараускіх землях узнікае дзяржава Сама, якая
аб’яд-ноувае плямёны Чэхіі, Маравіі, Паноніі, Сілезіі, Лужыц і інш. зямель па
сярэдняму рэчышчу Лабы. Гэта быу першы славянскі этап утварэння дзяржау, але
другі агульнаеурапейскі.Ваше мнениеCAPTCHA