Категория
Право
Тип
реферат
Страницы
31 стр.
Дата
06.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
167226.zip — 24.29 kb
  • sposobi-zbirannja-dokazv-na-dosudovix-stadjax-krimnalnogo-procesu_167226_1.doc — 103 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо
Текст работы

 

Способи збирання доказів на досудових стадіях кримінального процесу


Характерною
ознакою доказування є те, що обов’язок чи право його здійснення належить тільки
суб’єктам кримінального процесу. Безпосередньо, їх діяльність визначає зміст
доказування, робить його живим і персоніфікованим. Доказування прийнято
розуміти й у зобов’язуючому значенні – як обов’язок збирання, перевірки й
оцінки доказів з метою встановлення істини та як обов’язок обґрунтувати свої
висновки за допомогою доказів. Природно, що цей обов’язок лежить на державних
органах, що здійснюють доказування, – слідчому, прокуророві, суду, хоча зміст
його для кожного з цих органів – різний [2, с. 60]. Зазначена позиція знайшла
своє відображення і у кримінально-процесуальному законі, де у ст. 22 зазначено,
що суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, не вправі
перекладати обов’язок доказування на обвинуваченого. В діяльності прокурора та
суду переважними є такі елементи доказування як перевірка, дослідження та
оцінка зібраних доказів у кримінальній справі. Специфічність діяльності
слідчого як суб’єкта доказування полягає в тому, що йому, в першу чергу,
потрібно зібрати (закріпити) докази, а вже потім, на підставі їх перевірки та
оцінки – сформулювати висновки та прийняти рішення в справі. Крім того,
результати його діяльності з доказування підлягають прокурорському нагляду,
судовому та відомчому контролю, можуть бути оскаржені заінтересованими
суб’єктами доказування.

Досудове
провадження складається із двох стадій – порушення кримінальної справи і
досудове розслідування.
Ваше мнениеCAPTCHA