Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
статья
Страницы
15 стр.
Дата
04.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
165317.zip — 17.57 kb
  • ocnka-jak-element-metodu-buxgalterskogo-oblku-v-storichnomu-aspekt_165317_1.doc — 65.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ОЦІНКА ЯК
ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ


ПЛАН

1. Постановка проблеми

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій

3. Виклад основного матеріалу

Висновки

Список
використаних джерел інформації


1. Постановка
проблеми

Розгляд будь-якої бухгалтерської категорії слід починати з
дослідження її еволюції. Тільки послідовне усвідомлення історичного розвитку
наукових поглядів на категорію дозволяє дати їм правильну об' єктивну оцінку в
сучасному розумінні. Вивчаючи історію категорії, можна зрозуміти й усвідомити
ті помилки та недоліки, які мали місце в сфері організації та ведення обліку в
минулому й існують на сучасному етапі.

Метою статті є дослідження процесу
становлення та розвитку оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку з
моменту її виникнення і до наших днів, визначення її перспективних напрямів
розвитку.

2. Аналіз останніх
досліджень і публікацій

Оцінка як
елемент методу бухгалтерського обліку розглядається в сучасних підручниках з
теорії бухгалтерського обліку багатьох українських вчених. Серед них: Ф.Ф.
Бутинець, О.С. Бородкін, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Линник, В.В. Сопко,
Н.М. Ткаченко, Л. Янчева. Питанням еволюції оцінки приділяли увагу Я.В.
Соколов, М.С. Пушкар, Н.М. Малюга та ін. Сучасні проблемні питання оцінки
досліджуються в роботах таких російських вчених, як: С.В. Валдайцев [2], В.В.
Григорьев [4], М.А. Федотова [4], А.П. Ковальов [6], А.Н. Козьірев [7]. Їх
теоретичні розробки характеризуються високим ступенем науковості, глибиною
розкритих проблем, важливістю запропонованих рішень для практичної діяльності.
Але в них практично не відображено процес становлення оцінки з моменту її
виникнення і до наших днів, не наводиться аналітичний огляд сучасного стану
питання.
Ваше мнениеCAPTCHA