Категория
Иностранные языки и языкознание
Тип
реферат
Страницы
6 стр.
Дата
24.04.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
16477.zip — 9.4 kb
  • znachenie-modelirovanija-prirodnyx-veshhej-ukr_16477_1.rtf — 51.13 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

М Чопюк Володимир Вікторович Костик
3
ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ
Сучасна школа покликана сформувати в учнів міцні знання з різних предм е
тів. При цьому учень повинен не тільки засвоїти програмний матеріал, а й роз у міти його, вміти використати набуті знання на практиці. Тільки в такому разі можна говорити, що мета навчання досягнута.
Цілком зрозуміло, що процес формування наукового досвіду неможливий без розвитку і н телектуальної сфери. Її генезис відбувається паралельно процесу засвоєння знань. Цим самим забезпечується ефективність навчання та продукт
и вність у використанні понять.
Формування в учнів науково-теоретичного мислення передбачає розвиток
змістовних уз а гальнень на базі оволодіння учбовими діями, в основі яких має лежати принцип від “загального до часткового”. Завдяки цьому суттєво змінюється методика формування понять, оскільки вузл о вим
моментом тут є предм е тна дія. Вона допоможе встановити внутрішнє відношення об’ єктів і побудувати модель, що фіксуватиме це відношення. /1/
Таким чином, науково-теоретичне мислення також володіє певними матеріальними зас о бами в побудові специфічної предметності. Це символи, знаки, моделі, завдяки яким відбуваєт
ь ся відділення людиною від себе певної форми суб’ єктивної діяльності і винесення її назовні в якості
речового об’ єкта і реч о вих умов інтелектуальної праці. Так будуються ідеалізовані об’ єкти, які відтворюють суттєві для практичної діяльності сторони дійсн
о сті.
Отже, на основі попередньо сказаного можна стверджувати, що формування понять теор е тичного змісту повинне містити у собі процес формування навичок побудови специфічної пре
д метності та мислення про дійсність за її допомогою, іВаше мнениеCAPTCHA