Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
контрольная работа
Страницы
16 стр.
Дата
04.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
163858.zip — 17.06 kb
  • normativna-reglamentacja-fnansovo-zvtnost-v-ukran_163858_1.doc — 66 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

НОРМАТИВНА
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ


Фінансова
звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий
стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний
період.

Метою фінансової
звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола
користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової
інформації під час прийняття економічних рішень. Зазначені інформаційні потреби
обумовили склад фінансової звітності. За Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку (П(С)БО) 1, до неї відносяться: Баланс, Звіт про фінансові
результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки і
Додаток до річної звітності.

Щоб скласти
фінансову звітність, керівництво підприємства формує облікову політику, тобто
вибирає принципи, методи та процедури обліку в такий спосіб, щоб достовірно
відобразити результати його діяльності та забезпечити порівнянність фінансових
звітів.

Розглянемо більш
детально склад фінансової звітності та його регламентацію згідно законодавства
України.

Форма балансу
(форма 1) складається з чотирьох розділів активу і п’яти пасиву. Головним
критерієм відображення певних цінностей в активі балансу, згідно з національною
обліковою теорією, є право власності на них без будь-якого посилання на
можливість одержувати економічні вигоди від використання активу у майбутньому.
Воно має три форми свого прояву — право володіння, право
користування і право розпорядження. На практиці ж, при складанні балансу,
згідно з Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту
підприємства, право власності на майно реалізується не в усіх притаманних йому
формах. Так, за статтею "Основні засоби" орендні підприємства
відображають як власні, так і взяті в оренду цілісні майнові комплекси
державних підприємств або їх структурних підрозділів, а також взяті у фінансову
оренду основні засоби.Ваше мнениеCAPTCHA