Категория
История
Тип
реферат
Страницы
2 стр.
Дата
14.12.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
154739.zip — 34.58 kb
  • xrushhovska-vdliga_154739_1.rtf — 285.74 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
2
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Zver
2
Міністерство освіти і науки
Укр аїни
Кам’ янець – Подільський державний університет
Історичний факультет
Реферат
на
тему :
«Хрущовська відлига»
студента 41 групи
Заболотного Дениса Володимировича
ЗМІСТ
Вступ
1. Радянський союз . Росія
1.1 „ Відлига”
(1953 – 1964)
1.2 Від родження контрольованого автономізму
2. Наслідки змін зовнішньої політики
2.1 Соціальна сторона проблеми
2.2 Можливі варіанти
дій для виходу з кризи
Висновки
Спис ок
використаної літератури
ВСТУП
На мій погляд , проблема , яка описується у даній роботі є
дуже актуал ь
ною , н е
обхідним було
своєчасне її вирішення . Для розвитку держави
і су
с
пільства ця проблема є однією із значущих .
Актуальність проблеми
та її недостатня розробленість у
минулі часи
зумо в люють вибір
теми курсової роботи :
міжнаро дні відносини
між США та СРСР під часи Хрущовської
відлиги . Обрана тема
курсової роботи дає змогу виділити об
'єкт дослідження : система відносин між
державами , та
вплив відносин на
под а
льший розвиток майбутнього
багатьох держав .
Для досягнення головної ме ти написання роботи , необхідно
вирішити такі з а вдання :
в ідлига (1953 – 1964) ,
с оціальна сторона проблеми
реформ ,
роль Хрущо
ва у майбутньому країни.
1.
РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ . РОСІЯ
1.1
„ Відлига
” (1953 – 1964)
5 березня 1953 р . помер Й.Сталін . П ісля його смерті розпо
чавсяВаше мнениеCAPTCHA