Категория
Издательское дело и полиграфия
Тип
дипломная работа
Страницы
4 стр.
Дата
18.11.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
149067.zip — 88.44 kb
  • tvorcha-djalnst-ta-vzamini-ulasa-samchuka-u-perod-drugo-svtovo-vjni-na-materalax-gazeti-vo_149067_1.rtf — 614.93 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо



Текст работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ gRAf
6
БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА
З ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука
у період Другої
с вітової війни
на матеріалах газети
« Волинь »
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ПОЛІТИК А І ПЕРІОДИКА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1.1. Суспільно-п олітичні погляди Уласа Самчука
1.2 . Легітимність української періодики 1941-1944 років
РОЗДІЛ 2. УЛАС САМЧУК І ГАЗЕТА
« ВОЛИНЬ »
(1941-1944 роки)
2.1. Часопис « Волинь
»
2.2. Тематика передовиць Уласа Самчука
РОЗДІЛ 3
. ТВОРЧІ ВЗАЄМИНИ УЛАСА САМЧУКА
3.1. Подорожево-репортерська публіцистика
3 .2 . Газета
«Волинь» і Т. Осьмачка, О.
Теліга, О.
Ольжич
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Актуальність дослідження. Процес національного відродження, що посилився в Україні на поч
. 90-х років XX століття, закономірно викликав потребу відновлення цілісної
та об'єктивної картини нашого письменства. Відтак у посттоталітарних умовах з'явилася можливість внести суттєві корективи у вивчення літературного процесу, що пов'язано з уведенням у широкий науковий обіг творчого
доробку тих митців, на чиї імена довгий час було накладено табу. Одним із таких письменників є Улас Самчук — обдарований прозаїк, публіцист, чия творчість припала на складний період у вітчизняній історії та у розвитку
української літератури.
Актуальність дослідження зумовлена, по-перше, потребою комплексного і науково-об'єктивного вивчення публіцистичної
спадщини У.Самчука
творчість якого за умов тоталітарного режиму була вилучена



Ваше мнение



CAPTCHA