Категория
Экономика
Тип
реферат
Страницы
3 стр.
Дата
17.11.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
146874.zip — 11.14 kb
  • socalno-ekonomchn-skladov-u-sistem-kriterv-ta-pokaznikv-efektivnost-roboti-budvelnix-pdpri_146874_1.rtf — 78.36 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Галина Чень gchen
Diapsalmata
3
Львівський національний у
ніверситет імені Івана Франка
Соціально-економічні складові у системі
критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
Галина Чень
Умови формування ринкової економічної системи України актуалізували проблему ефективності управління господарюючими суб’ єктами як у практичному, так і теоретичному аспектах. Визначення рівня соціально-економічної ефективності функціонування підприємств є важливим завданням їх
власників, споживачів, постачальників, фінансових інститутів та інших суб’ єктів ринкової економіки . У сучасних кризових умовах господарювання необхідно, щоб показники соціально-економічної ефективності управління враховували всі параметри зовнішнього середовища, серед яких - ринкова кон'юнктура, екологічна безпека, орієнтація на прогресивні технології та матеріали тощо . Різноманітні існуючі моделі ефективності господарювання не
завжди дають надійні
результати в практиці будівельних підприємств, тому
що будівельна галузь має цілий ряд специфічних особлив
остей, які формують її особливу організаційно-виробничу структуру та кінцеві фінансові результати .
Проблемам підвищення ефективності управління підприємствами присвячені праці таких українських та російських вчених, як В
.В. Бузирева, А .В. Бусигіна, М .В. Володькіної, Д.М. Гвішиані,
В .Г. Герасимчука,
А .Ю. Денисова, С .А.
Жданова, В .І. Кноррінга, В .М. К олпакова, В .С. Кулібанова, В.С. та інші .
Серед науковців Західної Європи, які займалися такими
проблемами, треба назвати в першу чергу наукові досліджен
н я І . Ансоффа, О. Вільямсона, П .
Друкера, Р . Коуза,
М . Меско на
, А .Ваше мнениеCAPTCHA