Категория
Химия
Тип
автореферат
Страницы
2 стр.
Дата
24.05.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
144666.zip — 197.41 kb
  • sintez-poxdnix-3-amno-4-okso-34-digdroxnazolnu-na-osnov-antranlolgdrazidu-ta-dikarbonovix-_144666_1.rtf — 1447.75 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

заголовок 1,Глава x,Aeaaa x;
;
Схема;
формула;
...;
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
Oleg Admin
24
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Арзуманов Павло Спартакович
УДК 547.856.1:547.583.5:547.584:547.461:54.057
СИНТЕЗ ПОХІДНИХ 3-АМІНО-4-ОКСО-3,4-ДИГІДРОХІНАЗОЛІНУ НА ОСНОВІ АНТРАНІЛОЇЛГІДРАЗИДУ ТА ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ;
ЇХ ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ
15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
Харків – 200 8
Дисертацією
є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної хімії Національного фармаце в
тичного університету Міністерства охорони здоров’ я України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
ШЕМЧУК Ле о нід Антонович
Національний фармацевтичний університет,
професор каф е дри орг а
нічної хімії
Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор БЕЗУ Г ЛИЙ Петро Овксентійович Національний фармацевтичний університет,
завідувач кафедри фармацевтичної хімії
доктор фармацевтичних наук, професор ЛЕСИК Роман Богданович Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицьк о го, професор кафедри фа р мацевтичної, органічної та біоорганічної хімії
Захист відбудеться “ 15 ” лютого 2008
р. о 10 00
год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).
Автореферат розісланийВаше мнениеCAPTCHA