Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
2 стр.
Дата
15.04.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
143019.zip — 36.36 kb
  • rozvitok-poteki-v-ukran-ta-msce-bankv-u-nomu_143019_1.rtf — 286.58 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Міністерство освіти і науки України Тiana Diapsalmata
26
Міністерство освіти і науки України
Академія муніципального
управління
Реферат
на тему :
“Розвиток іпотеки в Україні та м і
сце банків у ньому”
Виконала:
студентка 4 курсу
економічного фак у льтету
групи Ф-41
Київ 2007
План
Сутність поняття «іпотека».
Історія розвитку іпотеки в Україні .
Роль банків у розвиткові іпотеки в Україні .
Вступ
Одним із важливих елементів фінансово-господарського механізму країн із розвинутою ринковою економікою є застава нерухомого майна - іп о
тека, за допомогою якої гарантується виконання фінансових та інших зоб о в'язань с
у б'єктів ринкових відносин.
Питання формування та розвитку іпотечного кредитування вивчає ряд зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів. Особливий інтерес стано
в лять праці Дж .
Фрідмана, Н . Ордуея, В . Мінца, В .
Кудрявцева, О . Кудрявц е вої, О .
Євтуха, О . Кручка,
К . Поливоди .
У багатьох працях автори висвітлюють теоретичні та практичні аспе к ти формування та розвитку відносин у сфері іпотечного кредитування .
Отже, високо оцінюючи і враховуючи вклад вітчизняних
та зарубі ж них авторів у розгляд даного питання, робимо висновок щодо його актуальності і необхі
д ності подальшого дослідження.
Прийняття ЗУ «Про іпотеку», положення якого набули чинності 1 січня 2004 року, питанням перспективи розвитку іпотечних кредитних
відносин в Україні надало додаткової актуальності та необхідності практичного обґру н
тування . У зв'язку з цим особливого значення набуває вивчення досвіду фу
н кціонування учасниківВаше мнениеCAPTCHA