Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
5 стр.
Дата
14.02.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
134138.zip — 21.59 kb
  • pdvishhennja-rvnja-lkvdnost-bankv-na-osnov-vikoristannja-potechnix-produktv_134138_1.rtf — 125.08 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

XTreme
7
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИ
С ТАННЯ ІПОТЕЧНИХ ПРОДУКТІВ
Іпотечне кредитування в розвинутих країнах відіграє важливу роль у функціонуванні механізму ринкової економіки, а тому набуває широкого ро з
витку в країнах з трансформаційною економікою. Оскільки основними фінансовими інститутами, які акумулюють значні грошові ресурси, є ба н
ки, то їх, безумовно, можна назвати основними учасниками ринку іпотечного кредитування. Крім того, поява на українському ринку
вел и ких
іноземних банків, які мають значні, й до того ж дешевші фінансові ресурси,
дозволить розширити можливості ри н
ку іпотеки. Оскільки придбання нерухомості є дорогим товаром у структурі в и
трат як будь-якої родини, так і підприємця, банкам, враховуючи значну конк у
ренцію на кредитному ринку, необхідно розробляти та
впроваджувати нові іпотечні пр о
дукти, які б задовольняли будь-якого позичальника.
Незважаючи на достатню увагу, яка нині приділяється проблемам подальшого формування та розвитку системи іпотечного кредитування науковц
я ми, зокрема
П.І. Гайдуцьким, О.Т. Євтухом, К.В. Паливодою, О.Л. Гринько, а т
а кож російськими вченими, зокрема Г.П. Суворовим, I.A. Розумовою, І.В. Довд
і єнко, все ж сьогодні ще залишається низка актуальних питань, пов'язаних із впровадженням нових продуктів, яких потребує український ринок іпотечного кредитування, крім того досі нерозвинутий сегмент рефінансування іпотечних кредитів.
Тому пропонуємо розглянути наявні сьогодні іпотечні продукти, які пропонуються банками, та порівняти іпотечні продукти з фіксованою та плава
ю чою ставками і визначити їх привабливість з погляду кредитора та позичальнВаше мнениеCAPTCHA