Категория
Менеджмент
Тип
реферат
Страницы
2 стр.
Дата
02.03.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
132491.zip — 23.95 kb
  • osoblivost-organzac-diplomatichno-djalnost-v-ukran_132491_1.rtf — 191.82 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Без интервала;
Особливості організації дипломатичної діяльності Україною Ukrsot
Admin
4
Особливості організації д ипломатичн
ої діяльн
о ст
і в
Україн і
План
Вступ
1.
Поняття дипломатичної діяльності як державної служби
2.
Управління дипломатичною діяльністю
3.
МЗС України як основна керівна ланка дипломатичної діяльності
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Кінець 20 ст. ознаменувався
подіями надзвичайної
історичної ваги, які карди
нальним чином змінили весь подальший розвиток історії баг атьох народів, в першу чергу єв ропейських. Розвал Радянського Со юзу та Соціалістичної Федератив
ної Республіки
Югославії, роз'єднання Чехословаччини і об'єднан
н я Німеччини, розпад таких струк тур, як Варшавський
Договір і Рада Е кономічної Взаємодопомоги, пере інакшили політичну карту Європи,
спричинили до появи на ній нових держав, народи яких розпочали активне
входження в західноєвро
пейське та світове співтовариство, надолужуючи те,
що було втрачено пр отягом століть напівколоніально го існування.
Все це ставить перед українським МЗС та його закордонними установами нові вимоги по забезпеченню реалізації курсу, визначеного Президентом України та «Основними напрямами зовнішньої політики України»
1. П оняття дипломатичної
діяльності як державної служби
Дипломатична діяльність
є складовою частиною державної служби взагалі.
Вона здійснюється конкрет
ними державними органами та посадовими особами на засадах норм внутрідержавного та міжнародного права. Дипломатична служба «призначена забезпечувати практикуВаше мнениеCAPTCHA