Категория
Педагогика
Тип
доклад
Страницы
3 стр.
Дата
15.11.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
130679.zip — 24.26 kb
  • organzacja-roboti-z-pdruchnikom-na-uroc-jak-psixologo-pedagogchna-problema_130679_1.rtf — 158.51 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


Зоряна БЕРКИТА
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Постановка проблеми.
Сучасний етап розвитку
суспільства загострює проблему
формування в учнів уміння вчитися, самостійно оволодівати знаннями.
Метою вітчизняної освіти визнано всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, формування громадян, здатних до
свідомого суспільного вибору, і збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу [6, 1].
Школа першого ступеня як важлива ланка загальноосвітньої підготовки учнів покликана розвивати здібності дітей, створювати умови для самовираження у різних видах діяльності, повноцінного оволодіння
загально навчальними уміннями та навичками, одним із провідних серед яких є уміння працювати з підручником.
Успішність розв’ язання поставлених завдань значною мірою залежить від правильної організації роботи школярів з підручником, який розглядають, з одного боку, як основний носій змісту
освіти, а з іншого – як засіб навчання для вчителя і для учня (В. Бейлінсон, Д. Зуєв та інші).
Метою статті є
генеза поняття “організація роботи з підручником”, аналіз сучасного тлумачення цього феномена та обгрунтування авторського бачення проблеми
.
Аналіз останніх досліджень.
Зауважимо, що зазначена
проблема не є новою у психолого-педагогічній літературі. На
її
важливість
вказували
свого
час
у Я. Коменський,
Й.Песталоцці, К.Ушинський та
інші педагоги.
Так, наприклад, велику увагу роботі з підручником приділяв Я. Коменський. Він сформулював низку
важливих положеньВаше мнениеCAPTCHA