Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
курсовая работа
Страницы
3 стр.
Дата
17.02.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
128585.zip — 64.52 kb
  • oblk-osnovnix-zasobv-x-amortizac_128585_1.rtf — 618.64 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Предметом управлінського обліку є сукупність об'єктів, за якою KODRA
Diapsalmata
4
РЕФЕРАТ
Курсова робота: 50 с., 7 таблиць, 1 рісунок,20 джерел.
Об'єкт дослідження – ТОВ "Аріс".
Мета роботи – дослідження обліку основних засобів і їх амортизації.
Методи дослідження: описовий.
Використані джерела інформації: фінансова звітність, дані річних звітів підприємства за 2002-2004р.р., первинні і облікові дані бухгалтерського обліку, фінансового і податкового обліку, законодавчі і нормативні акти.
ОСНОВНІ ФОНДИ, АМОРТИЗАЦІЯ, ФОНДОВІДДАЧА, ФОНДОМІСТКІСТЬ, ЦЕНТР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПРИБУТОК, ЗНОС, ПЕРВІСНА І ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика тов "аріс" 5
РОЗДІЛ 2. Управлінський облік основних засобів 9
2.1. Управлінський облік основних засобів за центрами відповідальності
9
2.2. Облік і контроль надходження основних засобів 14
2.3. Облік і контроль вибуття основних засобів 16
2.4. Облік і контроль ремонтів основних засобів 17
2.5. Знос основних засобів 21
РОЗДІЛ 3. Удосконалення обліку основних засобів 29
ВИСНОВКИ
43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
ВСТУП
На сучасному етапі розвитку нашої країни одним з найважливіших чи
н ників розвитку економіки, збільшення об'ємів виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами у нео б хідній кількості і асортименті.
Але для вирішення даних задач необхідне не тільки повне забезпечення підприємства технічним потенціалом, тобто осн о вними засобами, але і підвищення ефективності їх використовування.
Проблемам обліку і аналізу основних засобів присвячені роботиВаше мнениеCAPTCHA