Категория
Политология
Тип
реферат
Страницы
4 стр.
Дата
06.01.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
126362.zip — 61.65 kb
  • msce-rol-poltiki-ta-poltolog-jak-nauki-v-zhitt-susplstva_126362_1.rtf — 442.64 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

text;
Subhead 2;
Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства
Александр Vladimir Solovev
- 23 -
Місце і роль політики та політології
як науки в житті суспільства
План :
1. Зміст і сутність політики та політичного життя в суспільстві
2. Політологія як наука, її категорії, закономірності та методи
3. Фун кції політології як науки
4. Політика як мистецтво
1. Зміст і сутність
політики та
політичного життя в суспільстві
Що таке політика та політичне життя? Який вид діял ь
ності, відносин між людьми називається політикою? У чому п о
лягають її найбільш суттєві риси, без яких політичні відносини просто не виникають?
Політика (гр. politike –
мистецтво управління державою)
– це одне з основних явищ у системі інших важливих сфер життя суспільства: економічної, ідеологічної, правової, культурної, р е
лігійної тощо. Термін
політика завдячує своїм виникненням тв о
ру видатного мислителя античного світу Арістотеля про державу, правління й владарювання, що мав назву «Політика». Саме з ць
о го
періоду майже до кінця ХІХ ст. політика традиційно трактув
а лася як учення про державу. І лише за нової доби розвиток пол
і тичної думки
та положень про державу завершився виділенням цілої системи наук про державу та їх відособленням від політи
ч ної науки.
Розглядаючи питання про специфіку політики як важливого феномена життєдіяльності суспільства, треба коротко спинитися на розкритті причин її виникнення, становлення, розвитку, на з’ ясуванні умов та чинників, без
яких її поява взагалі була б н е
можливою. Для цього важливо передовсім розглянутиВаше мнениеCAPTCHA