Категория
Культура и искусство
Тип
реферат
Страницы
16 стр.
Дата
08.01.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
122131.zip — 197.87 kb
  • kompozicjn-zakonomrnost-tvorv-obrazotvorchogo-mistectva_122131_1.rtf — 778.79 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

1 XP Максим
Реферат
Композиційні закономірності творів образотворчого мистецтва
Правила, прийоми і засоби композиції допомагають художни ку буду
вати її і належать до менш постійних категорій, ніж закони, що діють тривалий час в історії розвитку образотворчого мистецтва. Правила, прийоми і
засоби є лише композиційною технікою, хоча в основі своїй випливають із
закономірностей приро ди. Вони розвиваються і збагачу ються творчою діяльністю нових поколінь художників різних країн. На зміну віджилим закономірностям приходять інші, які породжуються новими завданнями, що постають перед мистецтвом.
Знання прийомів, правил і закономірностей композиції допоможе зробити малюнки виразнішими, але це знання зовсім не самоціль, а лише засіб, що допомагає досягти успіху [ 7
]. Інколи свідоме порушення композиційних правил стає творчим успіхом, якщо допомагає художникові точніше утілити свій задум, тобто бувають виключення з правил. Наприклад, можна вважати обов'язковим правило: у портреті, якщо голова або фігура повернені вправо, перед ними необхідно залишити вільне місце, щоб портрет
ован ому
, умовно кажучи, було куди дивитися. І, навпаки, якщо голова повернена вліво, то її зрушують вправо від центру.
Можна виділити наступні композиційні правила: передачі руху (динаміки),
спокою (статики), золотого перетину (одна третина).
До прийомів композиції можна віднести: передачу ритму, симетрії і асиметрії, рівноваги частин композиції і виділення сюжетно-композиційного центру [ 1, 42-43].
Засоби композиції включають: формат, простір, композиційний центр, рівновагу, ритм, контраст, світлотінь, колір, декоративність, динаміку і статику, симетрію і асиметрію, відкритість і замкнутість, цілісність.Ваше мнениеCAPTCHA