Категория
Педагогика
Тип
дипломная работа
Страницы
100 стр.
Дата
12.10.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
118332.zip — 195.12 kb
  • zbagachennja-slovnikovogo-zapasu-molodshix-shkoljarv-pd-chas-zasvonnja-gramatiko-orfografc_118332_1.rtf — 1624.62 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів
Трудовик
87
Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
ДИПЛОМНА РОБОТА
Збагачення словникового запасу молодших
школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань
Тернопіль-2009
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ СЛОВА ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ОДИНИЦІ МОВИ
1.1
Слово як
основна одиниця
л ексикології
1.2
Проблеми класифікації лексики
РОЗДІЛ 2. РОБОТА НАД ЗБАГАЧЕННЯМ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
2.1
Шляхи збагачення словникового запасу молодших школярів
2.2
Система вправ зі збагачення словникового запасу учнів початкових класів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАН ИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Методика
викладання української мови як наука прагне віднайти шляхи найбільш результативного навчання, зокрема визначити мету викладання мови, обґрунтувати принципи навчання з урахуванням закономірностей засвоєння фонетики, лексики, граматики, правопису, вмотивувати найекономніші й найефективніші методи й прийоми навчання, вчить виявляти недоліки у викладанні
і долати їх. Від успішного розвитку методики, безпосередньо пов'язаної з
життям, зі школою великою мірою залежить ступінь піднесення культури народу.
Підвищення наукового рівня шкільного курсу рідної мови сприяє
встановленню оптимального співвідношення між теорією і практичним засвоєнням учнями програмового матеріалу, формуванням умінь і навичок усного й писемного мовлення.
Вивчення мови, невіддільне від розвитку усного і писемного мовленняВаше мнениеCAPTCHA