Категория
Медицина
Тип
автореферат
Страницы
28 стр.
Дата
13.02.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
118215.zip — 47.44 kb
  • zaxvorjuvanst-poshirenst-ta-osoblivost-perebgu-xronchnogo-gepatitu-v-osb-jak-zaznali-vpliv_118215_1.rtf — 519.36 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Talko Admin
15
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
„НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ”
ГАСАНОВ Анвер
Аждарович
УДК 616-001.28:616.36-002 .2 -036. 1
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, ПОШИРЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ В ОСІБ,
ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
03.00.01 - радіобіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ
- 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті клінічної радіології
ДУ “Науковий центр радіаційної медицини АМН України”, м. Київ
Науковий керівник
доктор медичних наук, професор Коваленко Олександр Миколайович , Інститут клінічної
радіології ДУ „Науковий центр радіаційної медицини АМН України”,
завідувач відділу радіоіндукованої
загальної та ендокринної патології
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук Талько Вікторія Василівна, Інститут експериментальної радіології ДУ „Науковий центр
радіаційної медицини АМН України”,
завідувач відділу радіобіології, директор
доктор медичних наук, професор Ткач Сергій Михайлович , професор кафедри факультетської терапії № 1 з курсом післядипломної підготовки з гастроентерології та ендоскопії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця
Захист відбудеться „ 27 ”
травня 2008 р. о
12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.562.01. ДУ „Науковий центр радіаційної медицини АМН України” (03115, м. Київ, просп. Перемоги, 119/121)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ „Науковий центр радіаційної медицини АМН України” (04050,Ваше мнениеCAPTCHA