Категория
Физика
Тип
автореферат
Страницы
16 стр.
Дата
25.11.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
118187.zip — 17.77 kb
  • zastosuvannja-teoretiko-polovix-metodv-do-nizkorozmrnix-kvantovix-sistem-pri-sknchennj-tem_118187_1.rtf — 112.12 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Svech Zver
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ВЛАСІЙ НАДІЯ ДМИТРІВНА
УДК 530.145
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-
ПОЛЬОВИХ МЕТОДІВ
ДО НИЗЬКОРОЗМІРНИХ КВАНТОВИХ СИСТЕМ
ПРИ СКІНЧЕННІЙ ТЕМПЕРАТУРІ
Спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2008
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми.
В останні десятиліття область застосування методів квантової теорії поля значно розширюється, охоплюючи поряд із фізикою
елементарних частинок, космологією і астрофізикою також і різноманітні галузі фізики конденсованого стану речовини. Це пов'язано з успіхами в
експериментальному дослідженні високотемпературної надпровідності,
квантового ефекту Хола та різного роду мезоскопічних і нанофізичних ефектів. Спільною рисою цих явищ є те, що вони відбуваються у фізичних системах з просторовою розмірністю, меншою за три, і те, що для свого пояснення
вони потребують залучення методів квантової теорії поля.
Розвиток теоретико-польових підходів до низьковимірних фізичних систем набуває ще більшої актуальності у зв'язку з експериментальним відкриттям наприкінці 2004 року строго двовимірної графітової наноструктури – графену, що має унікальні механічні та електропровідні властивості і створює можливості заміни кремнієвих мікросхем на більш міцні вуглецеві наносхеми. Унікальність графену полягає і в тому, що квазічастинкові збудження в ньому описуються не рівнянням Шредінгера, а рівнянням Дірака– Вейля зі швидкістю світла, заміненою на відповідну швидкість Фермі. Отже,
графен являє собою двовимірну квазірелятивістську ферміоннуВаше мнениеCAPTCHA