Категория
История
Тип
реферат
Страницы
12 стр.
Дата
02.04.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
117867.zip — 22.36 kb
  • zakanadaustva-rasjskaj-mpery-kanec-xviii-pachatak-xx-st_117867_1.rtf — 112.9 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


БЕЛАРУСК
I ДЗЯРЖАЎНЫ УНИВЕРС
I ТЭТ
кафедра гісторыі Беларусі
РЭФЕРАТ
на тэму:
«Заканадаўства Расiйскай iмперыi
(канец XVIII – пачатак XX ст.)»
МИНСК, 2008
1. Агульная характарыстыка
У заканадаўстве, якое дзейнiчала на тэрыторыi Беларусi ў перыяд яе знаходжання ў складзе Расiйскай iмперыi, умоўна можна вызначыць наступныя перыяды: 1) канец XVIII – 30-я гг. XIX ст.; 2) 40-я гг. ХІХ – пачатак
XX ст.; 3) 1905 – 1917 гг.; пры гэтым трэба мець на ўвазе асабл i васц
i заканадаўчых нормаў Часовага ўрада i аднос
i ць сюды заканадаўчыя дакументы, якія ўзн i клі на працягу таго вельм i кароткага адрэзку часу (верасень – кастрычн i
к 1917 г.), кал
i Рас
i я стала рэспубл i
кай, але яшчэ не з'яўлялася савецкай.
Для першага перыяду характэрна дзейнасць на тэрыторы
i Беларус
i не тольк
i нормаў права Рас
i йскай
i мперы
i , але
i Статута 1588 г. Лав i раванне рас i йскага ўрада ў
першай трэц i
XIX ст. пам
i ж i
нтарэсам i
дзяржавы i мясцовай апалячанай арыстакраты i
выяв i лася
i ў гал
i не заканадаўства. Менавiта ў гэты
час адбываецца ўпарадкаванне мясцовых нарматыўных актаў. Перакладаецца i перавыдаецца Статут 1588 г. з дапаўняючымi яго сеймавымi пастановамi. «Высочайше утвержденное» палажэнне Камiтэта мiнiстраў (17.09.1828 г.) прадугледжвала «учинение перевода Литовского Статута на русский язык с белорусского издания 1588 г.» i «напечатание сего Статута на трех языках: белорусском, польском и русском». Побач з гэтым (у рамках работы над «Зводам законаў Расiйскай iмперыi») разгортваецца распрацоўка «Зводу мясцовых законаўВаше мнениеCAPTCHA