Категория
Медицина
Тип
лекция
Страницы
16 стр.
Дата
10.11.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
117727.zip — 26.14 kb
  • zagalna-gstologja-vchennja-pro-poxodzhennja-budovu-ta-funkconalne-znachennja-tkanin-eptela_117727_1.rtf — 180.14 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
6  из 10
Оценок
5
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Модуль 2 Косс
9
Модуль 2. Загальна гістологія
Лекція № 3. Тема:
Загальна гістологія
- вчення про пох
о дження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліал ь ні тк а нини.
1. Поняття тканина.
2. Епітеліальні тканини. Загальна характеристика та класифік
а ція.
3. Будова різних видів епітелію.
1. Поняття тканина.
З курсу загальної ембріології відомо, що
в зиготі запрограмована мо ж
ливість формування цілого організму. Гени, що входять до складу хром о
сом зиготи — носіїв спадковості — являють собою неактивний або заблок о
ваний генетичний матеріал, який тісно поєднаний з основними білками — гістон а
ми. З початком розвитку розблоковуються певні групи генів, що звільняют ь
ся від асоційованих з ними гістонів. Розблоковані гени відповідають на це п і
двищенням функціональної активності. Першими розблоковуються гени, що зумовлюють здатність клітини до проліферації і регулюють загальний мет а
болізм клітин. В міру того, як продовжується дроблення і зародок вступає в стадію гаструляції, починають активізуватися перші тканиносп е
цифічні гени. В різних клітинах і в різні фази розвитку одні гени можуть функціонувати, а інші — бути заблокованими. Тому виникають різні ферм е
нтативні системи і різні типи обміну речовин. Відбувається диференціюва н
ня клітин, утворюються різні тканинні структури.
Диференціюванням називається процес, в результаті якого клітина стає спеціалізованою. В основі диференціації знаходиться процес детерм і
нації — визначення
подальшого напряму в розвитку клітин на генетичній основі — дії окремих компонентів генома. Диференціацію можна розглядати з різних позиційВаше мнениеCAPTCHA