Категория
Медицина
Тип
автореферат
Страницы
34 стр.
Дата
31.08.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
117389.zip — 52.42 kb
  • efekti-obumovlen-vvedennjam-u-kltini-ssavcv-transgena-apolpoprotenu-a-1-ljudini_117389_1.rtf — 487.13 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Phage Admin
5
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ
ГІЛЬЧУК Юлія
Миколаївна
УДК 577. 21 : 577.213.3 : 577.215
577.217 : 577.218
ЕФЕКТ И
, ОБУМОВЛЕН І
ВВЕДЕННЯМ У
КЛІТИНИ ССАВЦІВ ТРАНСГЕНА
АПО ЛІПОПРОТЕЇНУ
А-1 ЛЮДИНИ
03.00.2
2 -
молекулярна генетика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ −'3f 200
8
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у
відділі регуляторних механізмів клітини Інституту
молекулярної біології та генетики НАН України (м. Київ).
Науковий керівник:
доктор біологічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України, академік АМН України
Кордюм Віталій Арнольдович,
Інститут молекулярної біології та генетики НАН України,
завідувач відділу регуляторних механізмів клітини.
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Строковська Людмила Іванівна ,
Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, провідний науковий співробітник відділу біохімічної генетики;
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Літошенко Олександр Якович ,
Інститут геронтології АМН України, керівник лабораторії молекулярної
та клітинної біології.
Захист дисертації відбудеться «
24 » червня
200 8
р. о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту молекулярної біології та генетики НАН України за адресою: 03 680
, м .
Київ, вул. Академіка Заболотного, 150.
З дисертацією можнаВаше мнениеCAPTCHA