Категория
Медицина
Тип
автореферат
Страницы
34 стр.
Дата
22.05.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
117319.zip — 33.12 kb
  • enteralna-nedostatnst-v-rannomu-psljaoperacjnomu-perod-u-pacntv-z-gostroju-xrurgchnoju-pat_117319_1.rtf — 254.01 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо
Текст работы

Гост;
Натеперішній час існує багато досліджень, що доводять користь та ефективність застосування раннього ентерального зондового харчування після операцій на органах шлунково-кишкового тракту LENA Admin
33
МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА
Гай Олена Юріївна
УДК 616.381-036.11-089.168.1-06:616.341
ЕНТЕРАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ
України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Хижняк Анатолій Антонович
, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри медицини невідкладних станів та анестезіології.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук Лісецький
Віталій Адамович ,
Українська військово-медична академія (м. Київ), професор кафедри анестезіології та реаніматології
доктор медичних наук, доцент Лисенко Віктор Йосипович , Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології
та інтенсивної терапії
Захист відбудеться «28» травня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика ( 04112, м. Київ, Дорогожицька, 9 ).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ( 04112,
Ваше мнениеCAPTCHA