Категория
Экология
Тип
автореферат
Страницы
33 стр.
Дата
06.08.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
117091.zip — 52.57 kb
  • ekologchna-etika-zhurnalu-the-ecologist-u-kontekst-globalzacjnix-procesv-u-socalnix-komunk_117091_1.rtf — 357.25 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Харківський національний університет імені В Mykola Bondarenko Diapsalmata
2
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
БОНДАРЕНКО ТАМІЛА ОЛЕКСІЇВНА
УДК 070 .4
84 : 504.0 3
ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА ЖУРНАЛУ „THE ECOLOGIST”
У КОНТЕКСТІ ГЛОБА ЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІ ЯХ
27 .0 0.0 1 –
теорія та історія соціальн их
комунікаці й
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з соціальних комунікацій
Харків – 2008
Дисертацією є рукопис .
Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Михайлин Ігор Леонідович , Харківський національний університет імені В .Н.
Каразіна, завідувач кафедри журналістики.
Офіційні опоненти :
доктор філологічних наук, професор Лосієвський Ігор Якович, Харківська державна академія культури, професор кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій
кандидат філологічних наук, доцент,
Житарюк Мар’ ян Георгійович,
Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
докторант кафедри міжнародної журналістики.
Захист відбудеться
“29” жовтня 2008 року о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 6 4.8
07 .0 2 Харківської державної академії культури за адресою :
61057, м . Харків, Бурсацький узвіз ,4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської державної академії культури за адресою :
61057, м . Харків, Бурсацький узвіз ,4.
Автореферат розіслано
“27” вересня 2008 року.
Учений секретар
спеціалізованоїВаше мнениеCAPTCHA