Категория
Политология
Тип
реферат
Страницы
18 стр.
Дата
26.03.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
117022.zip — 28.17 kb
  • evoljucja-nstitutu-prezidentstva-v-ukran_117022_1.rtf — 193.27 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ HELENA A
17
ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТ
У ТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІПоняття інституту президентства і його місце в політичній системі сусп
і льства
Вірне визначення поняття інституту президентства, розуміння
його місця в політичній системі суспільства має велике теоретичне
і практичне зн а
чення. Але, перш ніж говорити про інститут президентства
необхідно з'ясув а ти,
що означає сам термін «інститут». В буденному слововживанні термін «інститут» використовується по-різному. В н
а уці цьому терміну
додається свій зміст. В політології, характеризу
ю чи політичну систему, говорять про її інституційну сторону (держава, президентство, партія і інше).
Серед різних понять «інст и
тутів», інститут президентства є особливою формою правління політичної системи суспільства. Проблема інституту президентства вельми багатогранна. Її повне і усестороннє дослідження є предметом декількох суміжних наук: філософії, соціології, політології, правознавства, історії, етики, психології і ін. Поняття інституту президентс
т ва, як відомо, відноситься до числа ключових в політичній науці. Будучи по характеру інтеграційним, воно має величезне операційне зн
а чення при аналізі
складних, багат о
планових проблем, що дозволяли визначити єство і з'ясувати основні напрями еволюції політичної ре
а льності. Проте, в політичній науці, як на Заході, так і на Сході відсутнє єдине загальноприйняте трактува н
ня цього терміну. Таке положення певною мірою залишає за фахівц я
ми широку свободу вибору тих або інших дефініцій при
дослідженні розвертання пол і
тичного процесу і особливостей виникненняВаше мнениеCAPTCHA