Категория
Культура и искусство
Тип
лекция
Страницы
7 стр.
Дата
11.07.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
116967.zip — 10.58 kb
  • duxovna-kultura-epoxi-prosvtnictva_116967_1.rtf — 77.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Динай моно;
Духовна культура епохи Просвітництва 1
Обработан пакетом :: Методичка ::
/
(c) 2007-2009 Александр, г.БрестE-mail: [email protected]
Zver
Духов
на культура епохи Просвітництва
План
1.
Загальна хар
актеристика епохи Просвітництва
2.
Література епохи Просвітництва
3. Особливості розвитку мистецтва доби Просвітництва (архітектура, жи вопис, музика)
1.
Під Просвітництвом прийнято розуміти прогресивну
ідейну течію епохи становлення капіталізму, пов’ язану з боротьбою проти феодальних п о
рядків. Вона мала такий величезний вплив на всі сфери духовного життя су с
пільства, що й саму епоху називають епохою Просвітництва. За часом – це приблизно друга п
о ловина XVII–
XVIIІ ст.
Характерною рисою Просвітництва було прагнення його представників до
перебудови всіх суспільних відносин на основі розуму,
« вічної справедл
и вості
» , рівності. Рушійною силою історичного розвитку просвітителі вважали розповсюдження передових ідей, знань, поліпшення морального стану сусп
і льства. Пр
о світителі вірили в людину, її розум і високе покликання. В цьому вони продовжували гуманістичні традиції доби Ві д
родження.
2.У XVIIІ ст. особливо поширилась філософська та суспільно-політична думка французьких просвітителів: Вольтера
(1694– 1778), Ш.
- Л.
Монтеск’ є (1689– 1755),
Д. Дідро (1713– 1784),
Ж. -
Ж.
Руссо (1712– 1778).
Одним з найбільш відомих англійських письменників цієї доби був Д.
Дефо
(1660– 1731), автор памфлетів, у яких засуджувалися переслідування передових людей, висміювалась пихатістьВаше мнениеCAPTCHA